torstai 16. tammikuuta 2014

Suunnitelmia keväälle 2014

Kirjoitettu 6.1.2014 ja julkaistu tänään 16.1.2014: halusin tuoda asiat ensin nkoulun johtoryhmään.

Olen tässä viime aikoina yrittänyt löytää ja tarkentaa sitä, mihin rehtorin pitää keskittyä: oppilastosjohtamisessa ylipäätään, erityisesti NYKissä ja erityisesti minun. Tässä kirjoituksessa kirjaan niitä näkyville.

Aloitin jo joulukuussa kirjaamalla blogiini muutamia ajatuksiani http://lilelibe.blogspot.fi/2013/12/kevaan-tyoaikasuunnitelmani.html ja http://lilelibe.blogspot.fi/2013/12/koulun-johtamisen-ohjenuora-minulle-nyt.html
Tässä listauksena asioita, joissa aion onnistua

Asenne: "Mitäs tänään voitettaisiin?" (Elina Gerdt)

Ohje: "I love to lead and I lead with love. My purpose is to lead and I lead with purpose."

Matti Vesalan (Tieto) LinkedIn sivulla on tuo otsijkon teksti sekä alla oleva, Hienot ohjeet johtajalle.

...When you are 65 and about to retire you probably review your life and remember some of the leaders you worked with during your career. That day I want to be one of Top 3 Leaders you ever met.
... My greatest passion is seamless and innovative purpose driven leadership that aims at making people feel happy, confident and excited. I love to step up and lead value networks that reach beyond known organizational structures to create value yet unseen!

Suunnitelmaa kevät 2014

Rehtorina tehtäväni on johtaa NYKiä niin, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla kulloisessakin tilanteessa. Itse näen alla olevat asiat nyt keskeisiksi. yhtäältä olen itse asettunut NYKin rehtoriksi ja minun on lunastettava paikkani hyvänä rehtorina jokaiselle. Toisaalta koulun ja oppimisen maailma muuttuu niin vahvasti, että siihen on yhteisönä saatava oma ote.

Jotta NYK voi parhaalla tavalla onnistua kohtaamaan nyt edessä olevat haasteet, tarvitsemme selkeää kuvaa siitä missä nyt olemme sekä siitä mihin haluamme päästä. Tässä tarvitaan jokaisen omaa pohdintaa sekä ryhmissä ja koko yhteisönä tapahtuvaa keskustelua, vuorotellen - kunnes päästään riittävä hyvään yhteiseen käsitykseen toivotusta suunnasta sekä niistä askelista, joilla sitä kohti voidaan lähteä.
Se, jonka itse ajattelen eniten viime aikoina muuttuneen, on osallisuuden näkökulma. Tarvitaan johtajuutta, ei määräämään tulevaa visiota, vaan varmistamaan, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi koko prosessin ajan. Näitä keskeisiä osapuolia ovat koulun kasvatus-/opetusyhteisö, oppilaat ja opiskelijat, huoltajat, kouluyhteisön muut työntekijät. Toinen tärkeä näkökulma on käydä keskustelua ympäröivästä muutoksesta - miten siihen suhtaudumme ja mihin asioihin voimme vaikuttaa. Ja valita niistä tärkeät, joissa haluamme onnistua.

 1. Minä ihmisenä, koulun toimijana, opettajana, oppijana
  1. Oppijana
   1. Mitä minä haluan oppia?
   2. Miten minä opin parhaiten?
   3. Millaista on hyvä oppiminen?
   4. Mitä on omat vahvuuteni tulevaisuudessa eli missä haluan kehittyä?
   5. Missä asioissa voin olla muille hyödyksi?
   6. Missä asioissa hyödyn muista?
   7. Mikä minua innostaa?
   8. Mikä minua harmittaa?
  2. Opettajana
   1. Miten itse suhtaudun ympäröivään kehitykseen, pidänkö sitä toivottuna/ei-toivottuna?
   2. Kuinka todennäköisenä pidän kuvattua kehitystä?
   3. Miten muut yhteisössäni suhtautuvat asiaan?
   4. Miten muut yhteisön ympärillä suhtautuvat?
 2. Me: 
  1. NYT: nykyinen tapa toimia:
   1. Mitä hyötyä siitä on
   2. Kenelle sitä on hyötyä
   3. Milloin siitä on hyötyä
   4. Mitä voimme oppia toisiltamme asiassa?
   5. Kuinka paljon voimme vaikuttaa asiaan?
   6. Kuinka tärkeänä sitä pidämme?
   7. Mitä tehdään jos tehdään?
  2. VISIO: Millainen NYK on, kun kaikki on hyvin ja onnistunut?
  3. OSALLISUUS: Osallisuuden merkitys tuntuu kasvavan koko ajan, ainakin siitä puhutaan paljon. Tätä säädellään normeilla, joihin emme voi vaikuttaa. Toisaalta voidaan pohtia, miten osallisuus ja yhteisöllisyys voivat auttaa NYKiä onnistumaan yhdessä päätetyissä tärkeissä asioissa.  
 3. Johtokunnan ja oppilaskunnan osallisuus
  1. Hyvän oppimisen päivä
   1. Keväällä ennen hiihtolomaa voitaisiin toteuttaa "Hyvöän oppimisen päivä" johtokunnan ja oppilaskunnan yhteistyönä. Ajatuksena olisi toteuttaa hyvin  suunnitellut yhteistoiminnalliset työpajat, joissa koottaisiin oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien ajatuksia siitä, "miten minä opin parhaiten" ja "millaista on hyvä oppiminen"  
  2. OPS- ja muu suunnittelutyö

Asioita, jotka koskevat / tapahtuvat keväällä 2014

 1. E-oppiminen
  1. Opettajien laitteet
   1. lukion opettajilla on SurfaceRT-tabletit
   2. peruskoulun opettajat saavat Asus MemoPad HD7 -tabletit
  2. Opettajien osaamistaso
   1. Laitteet ovat välttämätön edellytys sille, että osaamistaso voi nousta
   2. Se ei riitä, vaan tarvitaan myös ohjauttua oppimista
   3. Oman koulun vertaisoppimisen e-kahvilat käynnistyvät nyt keväällä 2014, joka toinen viikko; aiheet valikoituvat osallistujien toiveiden sekä vetäjien entressien mukaan
   4. Koulutusta selvitetään KuumaTVT :n kanssa. Järjestävä taho voisi olla InnoOmnia.
  3. Oppilaiden laitteet
   1. Lukiossa 1. ja 2. vsk opiskelijoilla on lukioläppärit 
   2. Peruskoulussa on 32 iPad Miniä ja kaksi atk-luokkaa. Niiden käyttö on jo aktiivista ja lisääntynee
   3. BYOD-toimintaa voidaan pohtia: kun koulun laitteita ei ole riittävästi ja toisaalta oppilaat osaavat käyttää omia laitteitaan vain viihdekäyttöön, pohditaan/kokeillaan voidaanko hyödyllistä ja hyvään suuntautuvaa omien laitteiden käyttöä vahvistaa koulussa
  4. E-oppimis- ja -materiaaliasiat
   1. Hankkeet Opus (pk) ja Sähköinen lukio (lu) antavat kokemuksia e-Oppin ja Tabletkoulun materiaaleista
   2. Oppikirjaratkaisut vs määrärahat päätetään yhdessä ja ne määrittelevät muutoksen raamit.

Mikä meitä ohjaa?

Mikä on muuttumassa? Mihin voidaan vaikuttaa, mihin ei? Mihin halutaan vaikuttaa? Mitä lakeja ja määräyksiä? Mitä niissä sanotaan nyt ja tulevaisuudessa?

Alla olevia teemoja pohditaan työryhmissä, jotka ovat kokoonpanoltaan samat kuin koulun tiimit (Tutussa porukassa on helpointa keskustella - turvallisuutta - ja toisaalta samassa kokoontumisessa voidaan käydä myös tiimiasioita läpi - tehokkuutta). Kukin tiimi saa valita itseään kiinnistavan teeman ja perehtyä siihen. Jotta teemat tulevat fiksusti jaettua, tehdään se johtoryhmän laajennetussa kokouksessa jossa mukana on myös jokaisen tiimin edustus. Toki tiimi saa pohtia useampaakin teemaa.
Ja voi olla, että listaan tulee vielä jotain lisää, jota en ole osannut huomioida.
 1. Muutokset koulussa
  1. OPS2016 on tulossa. Jotta voimme osallistua siihen omalle koululle tarkoituksenmukaisella tavalla, selvitetään kevään aikana ylhäällä olevat kohdat minä, me ja visio. Alla on listattu OPH:n jäsennys asiasta linkkeineen:   
   Kevät2014
   Miten perusopetus (ja NYKissä myös lukio-opetus) ja nykyinen opetussuunnitelmamme nyt toimivat? Millaiset ovat mahdollisuudet lisäopetukseen? Entä mahdollisuudet perusopetukseen valmistavaan opetukseen?
   Mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämistarpeemme?
   Mikä opiskelussa on olennaista hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta? Miten sen pitäisi näkyä opetussuunnitelmissa?
   Tarvitsemmeko uutta osaamista tai koulutusta paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön?
   Miten prosessi olisi hyvä toteuttaa?
   1. http://www.oph.fi/ops2016
   2. työn rakenne (valtakunnallinen, kuntakohtainen, koulukohtainen)
   3. työnjako ja vastuut omassa koulussa
   4. kasvun ja oppimisen jatkumosta huolehtiminen
   5. oppilaiden ja huoltajien osallisuus
    1. http://bit.ly/esiops_lastenkommentit
    2. http://www.oph.fi/download/152164_oppilaiden_kuuleminen_helsingissa.pdf
   6. yhteistyö eri tahojen kanssa
   7. resurssit, tekniset ratkaisut jne.
   8. Perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten kommentointi huhti-toukokuu 2014
   9. Mahdollisen paikallisen täydennyskoulutuksen käynnistäminen
  2. Lukion tuntijako puhuttaa juuri nyt kovasti. Alla on linkki tuntijakoluonnokseen sekä asian ympärille syntyneeseen Facebook-ryhmään, jota voi lukea vaikkei Facebookissa muuten olisikaan.
   1. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Tulevaisuuden_lukio.html
   2. https://www.facebook.com/groups/179642665577794/
  3. Perusopetuslain muutos vaikuttaa niin kurinpitoon, oppilashuoltoon kuin osallisuuteen.
   1. http://www.oph.fi/ajankohtaista/101/0/koulurauhan_lakiuudistukset_voimaan_1_1_2014?language=fi&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
   2. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_181_2013_p.shtml
   3. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/01/perinteiset-oppilashuoltoryhman.html?m=1
  4. Toimintaympäristön muutosta pohtivat OPH:n julkaisut ajattelun pohjaksi
   1. http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/oppimisen-tulevaisuus-2030
   2. http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti