keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Mielikuvituskoulu

s

Lisäys 19.12.2013:
Mielikuvituskoulu ei ole kuva siitä, millaiseksi haluaisin nykyisen koulun muuttaa. Se on kuvaus siitä, millainen voisi olla koulu, joka rakennetaan ihan tyhjästä ja täyttämään sellaista koulun tehtävää, jonka "mielikuvitus" on itse saanut määrätä. Tämä ei siis ole mikään nykykoulun kritiikki, vaan todellakin nopeasti kirjoitettu hahmotelma unelmasta.

Millainen on se, koulu jota ei pidättele mikään - minun mielikuvituskouluni? En kirjoita yhtään sanaa siitä, millainen se ei ole.

Koulu sijaitsee taajamassa, mutta niin että se on yhteydessä luonnonympäristöön. Koulun yhdellä sivulla on metsää, toisella peltoa ja yhdellä sivustalla virtaa joki. Pellon puoleiselle sivustalla on puutarha ja koulun pieni oma pelto. Koulun piha on monimuotoinen yhdistelmä puistoa, liikuntapaikkaa ja ajanviettopaikkaa monenlaisine aktiviteetteineen. Suoraan pihan vieressä on urheilupuisto.Sijainti ja fyysinen ympäristö 


Joki liittyy kouluun siten, että koulurakennus on entinen tehdas, joka on rakennettu joen rantaan. Rakennus on kaksi- ja osin kolmekerroksinen. Kaksikerroksisessa osassa on kaksi päällekkäistä tehdashallia, joista ylempi on nykyään isoa opetustila. Sen reunoille on erotettu erikokoisia tiloja, niin että keskiosa on yhtenäinen ja avara.
Alakerrassa on samanlaisessa tilassa liikuntasali ja pienempiä liikuntatiloja sekä erilaisia pajatiloja, mm. rakentelu "hacklab" ja työstötila; askartelu ja tekstiilitilat; ateljeetila; musiikkistudio; videostudio; fysiikan-kemian-bilogian labrat.
Yläkerta on kalustettu erilaisiksi ja erihenkisiksi ryhmä- ja yksin työskentelyn sekä vapaan oleilemisen paikoiksi.

On koulussa tietotekniikkaakin. Koulu on varustettu runsailla, yrityskäytöstä poistetuilla laitteilla, joita on riittävästi. Suurin osa koneista on varustettu 30-40" näytöllä, jolloin ne ohjaavat luontevasti ryhmätyöhön.
Keskusaulassa on molemmissa päissä iso screeni, mutta muuten koulussa ei ole mitään esitys-AV-laitteita.
Koulu on varustettu wlanilla ja oppilaita rohkaistaan omien laitteiden käyttöön. Koulussa on lainattavissa suuri määrä erilaisia mobiililaitteita, jos omaa ei ole tai se on esim. rikki.


Toiminta-ajatus ja arvot

Kaikki opiskeleminen perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Luottamus ja vastuuntunto ovat koulun tärkeimmät arvot. Asioista päätetään yhdessä. Koulun oppilaat saavat itse valita mitä opiskelevat ja kenen kanssa opiskelevat. Opettajat eivät "opeta", vaan ovat käytettävissä, jos oppilas/ryhmä tarvitsee heidän apuaan. Opettajien rooli on aktiivinen, mutta "sivusta seuraavan kiinnostunut".
Kaikki koulun asiat päätetään yhteisesti ja demokraattisesti niin, että kaikilla ikään katsomatta on yhtäläinen äänioikeus.
Koulun tehtävänä on olla oppimisen paikka kaikille - lapsista vanhuksiin, oppilaista opettajiin ja huoltajiin. Jokaisen tärkein tehtävä on oppia itsestään ja toisilta joka päivä, mahdollisimman paljon ja syvästi.


Oppiminen

Oppiminen perustuu uteliaisuuteen. Ihminen on luonnostaan kiinnostunut ja haluaa tutkia ja ymmärtää ympäristöään, itseään ja näiden suhdetta. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa eli yhdessä muiden kanssa, silloinkin kun  se tapahtuu yksin ja omassa tilassa - aivan kuten tiedemiehen tutkimus, joka saa merkistyksensä tiedeyhteisön kautta.


Opettaminen

Oppijaa ohjataan silloin, kun hän (tai he) pyytää apua. Opettaja voi myös kunnioittavasti  avata uusia suuntia, tuputtamatta omaansa, oppijalle tämän edetessä ajattelussaan. Pyrkimyksenä on avoin dialogi, jossa tärkeintä ovat hyvät kysymykset kummankin puolelta sekä ennen kaikkea kunnioitus ja todellinen kiinnostus toisen ajatuksia kohtaan.


Aika

Koulu on auki 8-20. Formaali ja informaali vuorottelevat, niin kuin elämässä yleensäkin. Koulupäivä sisältää niin tavoitteellista opiskelua kuin harrastusta ja ajanvietettä.
Ruokaa on tarjolla klo 11-13 ja välipalaa klo 14-15. Ne ovat maksuttomia koulun  oppilaille ja pientä maksua vastaan muille. Koulu on auki myös viikonloppuisin. Kouluun ovat tervetulleita kaikki, koko ajan.

Käytänteet

Koulun tärkein foorumi on koulukokous, jossa kokoontuvat kaikki koulun jäsenet. Se on erityisen tärkeä siksi, että mitään "luokkaryhmiä" ei ole. Koulun aikuiset tukevat kyllä vapaasti muotoutuvien oppimis- yms. ryhmien toimintaa ja niiden vuorovaikutusta ja päätöksentekoa.
Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen  ope, coach, mentori. Oma ope pitää huolta siitä, että he tapaavat kahden kesken tai ryhmätilanteissa oppilaan kannalta riittävän usein., Vuorovaikutussuhde on kunnioittava ja ohjauksellinen, ope ei määrää oppilasta.

Huoltajat ja koko lähiyhteisö on tervetullut mukaan koulun toimintaan eri rooleissa, niin tukena, asiantuntijoina kuin kanssaoppijoina ja toimijoina.
- huomaan, että unelmani on aika lähellä Sudbury Schoolia ja niin kuin tiesinkin, Freinét'tä ja ehkä Freireä?


Kirjoitin tekstin ja etsin netistä kuvat - tämä on siis jonkun muunkin unelma :) Kuvat: © KARL CONNOLLY PHOTOGRAPHY

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti