torstai 19. joulukuuta 2013

Koulun johtamisen ohjenuora minulle nyt, kun aallot lyövät korkeina

Copyright All rights reserved by PaavoBave (lupa saatu)
Tällainen lainaus tältä illalta Facebookista Martti Hellströmiltä:

Martti Hellström 

HYVÄ JOHTAJA osaa luoda kirkkaan kuvan siitä, mitä hyvää on joen toisella puolella ja mitä tältä puolelta puuttuu. Hän inspiroi, motivoi, ohjaa ja tarvittaessa pakottaa hyiseen veteen nekin, jotka eivät itse uskaltaisi lähteä jokea ylittämään. ei jätä ketään yksin selviämään virran keskelle, vaan huolehtii, että jokainen kasvaa uuden haasteen mukana ja pääsee turvallisesti joen yli luvattuun maahan.

Petteri KilpinenTodella hienosti sanottu.
Kun lähden kevääseen ja olen luvannut jo panostaa ihmisten kohtaamiseen, otan tämän ohjenuorakseni. En koe näkökulmaa vieraaksi, mutta tiedän että siinä minulla on parannettavaa. Olen nopeasti syttyvä ja tekemään altis. Vaikka oma tapa toimia tuntuu jotenkin ain jotenkin siltä "luontevalta", tiedän ettei se ole ainoa oikea, jos on oikea ollenkaan. Jokaiselle on paikkansa ja minulle maksetaan siitä, että saan jokaisen onnistumaan.

Juuri nyt opettajilla on haastava paikka. Oppiminen on murroksessa, miten sen kukin näkeekin. Yhteiskunnan vaatimukset koululle elävät. Sosioekonomiset erot kasvavat. Opetussuunnitelmat, tuntijaot, rahoitus ja kuntaliitokset mietityttävät.

Johtajan tehtävä taitaa nyt olla enemmän luoda turvallisuutta kuin keikuttaa venettä.

lauantai 14. joulukuuta 2013

Kevään työaikasuunnitelmani

Vielä vuorotteluvapaalla olevalle, mutta vankasti koulukeskustelussa aina kiinni olevalle Taavi Lehtoselle kiitos siitä , että sai minut höyryämisen keskellä konkretisoimaan tärkeän priorisointipäätöksen:

"Lupaan tässä, että noihin asioihin tulen panostamaan - no luvataan että 25% työajastani keväällä. 
 • Seuraan tunteja
 • osallistun oppilaskunnan organisoimaan "Hyvä oppiminen" -pajapäivään
 • pidän tiimien kehityskeskustelut ja niin monelle kuin ehdin myös oman. 
  • Haluaisin pitää oman jokaiselle, mutta 
  • 70 alaista: 
   • 1h keskustelu
   • 0,5h valmistautuminenm 
   • 0,5hjälkityö
  • 2h x 70 = 140h pelkästään kehityskeskusteluihin ei ole ehkä mahdollinen toteuttaa.
   • 4 viikon työaika tai 
   • 8h viikossa
Rankka lupaus, mutta luvataan. Muuten olen ihan pelkkä tuuleen huutaja. Olen sellainen, tiedän, mutta tuo "pelkkä" kuulostaa ikävältä.
Lupaan vieklä, että seuraan viikottain lpauksen onnistumista ja kertoilen siitä. Katsotaan, kuinka paljon  joudun selittelemään asioista tähän lupaukseen kuuluviksi :)

keskiviikko 11. joulukuuta 2013

Mielikuvituskoulu

s

Lisäys 19.12.2013:
Mielikuvituskoulu ei ole kuva siitä, millaiseksi haluaisin nykyisen koulun muuttaa. Se on kuvaus siitä, millainen voisi olla koulu, joka rakennetaan ihan tyhjästä ja täyttämään sellaista koulun tehtävää, jonka "mielikuvitus" on itse saanut määrätä. Tämä ei siis ole mikään nykykoulun kritiikki, vaan todellakin nopeasti kirjoitettu hahmotelma unelmasta.

Millainen on se, koulu jota ei pidättele mikään - minun mielikuvituskouluni? En kirjoita yhtään sanaa siitä, millainen se ei ole.

Koulu sijaitsee taajamassa, mutta niin että se on yhteydessä luonnonympäristöön. Koulun yhdellä sivulla on metsää, toisella peltoa ja yhdellä sivustalla virtaa joki. Pellon puoleiselle sivustalla on puutarha ja koulun pieni oma pelto. Koulun piha on monimuotoinen yhdistelmä puistoa, liikuntapaikkaa ja ajanviettopaikkaa monenlaisine aktiviteetteineen. Suoraan pihan vieressä on urheilupuisto.Sijainti ja fyysinen ympäristö 


Joki liittyy kouluun siten, että koulurakennus on entinen tehdas, joka on rakennettu joen rantaan. Rakennus on kaksi- ja osin kolmekerroksinen. Kaksikerroksisessa osassa on kaksi päällekkäistä tehdashallia, joista ylempi on nykyään isoa opetustila. Sen reunoille on erotettu erikokoisia tiloja, niin että keskiosa on yhtenäinen ja avara.
Alakerrassa on samanlaisessa tilassa liikuntasali ja pienempiä liikuntatiloja sekä erilaisia pajatiloja, mm. rakentelu "hacklab" ja työstötila; askartelu ja tekstiilitilat; ateljeetila; musiikkistudio; videostudio; fysiikan-kemian-bilogian labrat.
Yläkerta on kalustettu erilaisiksi ja erihenkisiksi ryhmä- ja yksin työskentelyn sekä vapaan oleilemisen paikoiksi.

On koulussa tietotekniikkaakin. Koulu on varustettu runsailla, yrityskäytöstä poistetuilla laitteilla, joita on riittävästi. Suurin osa koneista on varustettu 30-40" näytöllä, jolloin ne ohjaavat luontevasti ryhmätyöhön.
Keskusaulassa on molemmissa päissä iso screeni, mutta muuten koulussa ei ole mitään esitys-AV-laitteita.
Koulu on varustettu wlanilla ja oppilaita rohkaistaan omien laitteiden käyttöön. Koulussa on lainattavissa suuri määrä erilaisia mobiililaitteita, jos omaa ei ole tai se on esim. rikki.


Toiminta-ajatus ja arvot

Kaikki opiskeleminen perustuu yhteistyöhön ja vapaaehtoisuuteen. Luottamus ja vastuuntunto ovat koulun tärkeimmät arvot. Asioista päätetään yhdessä. Koulun oppilaat saavat itse valita mitä opiskelevat ja kenen kanssa opiskelevat. Opettajat eivät "opeta", vaan ovat käytettävissä, jos oppilas/ryhmä tarvitsee heidän apuaan. Opettajien rooli on aktiivinen, mutta "sivusta seuraavan kiinnostunut".
Kaikki koulun asiat päätetään yhteisesti ja demokraattisesti niin, että kaikilla ikään katsomatta on yhtäläinen äänioikeus.
Koulun tehtävänä on olla oppimisen paikka kaikille - lapsista vanhuksiin, oppilaista opettajiin ja huoltajiin. Jokaisen tärkein tehtävä on oppia itsestään ja toisilta joka päivä, mahdollisimman paljon ja syvästi.


Oppiminen

Oppiminen perustuu uteliaisuuteen. Ihminen on luonnostaan kiinnostunut ja haluaa tutkia ja ymmärtää ympäristöään, itseään ja näiden suhdetta. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa eli yhdessä muiden kanssa, silloinkin kun  se tapahtuu yksin ja omassa tilassa - aivan kuten tiedemiehen tutkimus, joka saa merkistyksensä tiedeyhteisön kautta.


Opettaminen

Oppijaa ohjataan silloin, kun hän (tai he) pyytää apua. Opettaja voi myös kunnioittavasti  avata uusia suuntia, tuputtamatta omaansa, oppijalle tämän edetessä ajattelussaan. Pyrkimyksenä on avoin dialogi, jossa tärkeintä ovat hyvät kysymykset kummankin puolelta sekä ennen kaikkea kunnioitus ja todellinen kiinnostus toisen ajatuksia kohtaan.


Aika

Koulu on auki 8-20. Formaali ja informaali vuorottelevat, niin kuin elämässä yleensäkin. Koulupäivä sisältää niin tavoitteellista opiskelua kuin harrastusta ja ajanvietettä.
Ruokaa on tarjolla klo 11-13 ja välipalaa klo 14-15. Ne ovat maksuttomia koulun  oppilaille ja pientä maksua vastaan muille. Koulu on auki myös viikonloppuisin. Kouluun ovat tervetulleita kaikki, koko ajan.

Käytänteet

Koulun tärkein foorumi on koulukokous, jossa kokoontuvat kaikki koulun jäsenet. Se on erityisen tärkeä siksi, että mitään "luokkaryhmiä" ei ole. Koulun aikuiset tukevat kyllä vapaasti muotoutuvien oppimis- yms. ryhmien toimintaa ja niiden vuorovaikutusta ja päätöksentekoa.
Jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen  ope, coach, mentori. Oma ope pitää huolta siitä, että he tapaavat kahden kesken tai ryhmätilanteissa oppilaan kannalta riittävän usein., Vuorovaikutussuhde on kunnioittava ja ohjauksellinen, ope ei määrää oppilasta.

Huoltajat ja koko lähiyhteisö on tervetullut mukaan koulun toimintaan eri rooleissa, niin tukena, asiantuntijoina kuin kanssaoppijoina ja toimijoina.
- huomaan, että unelmani on aika lähellä Sudbury Schoolia ja niin kuin tiesinkin, Freinét'tä ja ehkä Freireä?


Kirjoitin tekstin ja etsin netistä kuvat - tämä on siis jonkun muunkin unelma :) Kuvat: © KARL CONNOLLY PHOTOGRAPHY

lauantai 7. joulukuuta 2013

Miten koulun muutos tehdään?

Koulu siis kaipaa muutosta. Hyväksyn.

Tehdäänkö se näin?

1. Koko koulu määrittelee yhteisen suunnan niin, että se nousee OPSista ja kunnan suunnitelmista. Paino yleisosalla, aineosioilla vähemmän - koska kyse on yleisestä, joka on osiaan tärkeämpi.

2. Rehtori järjestää itselleen aikaa käydä tunneilla min 1/lukukausi/ope.

3. Tiimipuheelle ja jakamiselle luodaan viikoittainen aika.

4. Opettajalle annetaan se 'pedagoginen autonomia', joka hänellä on ollut tähänkin asti.

5. Opettajalla on pedagoginen valta toimia opetuksessaan. Se sisältää vapauden toimia ja vastuun toiminnasta.

6. Vastuu kannetaan peilaamalla omaa toimintaa yhteiseen suuntaan a. Tiimissä b. Kehityskeskustelussa.

7. Kehityskeskusteluja käydään useammin, jos tarve vaatii, vaikka 1/vko.

Mitä se vaatii?

A. Yhteisen keskusteluajan joka viikko tiimeille. No problem. Se on jo OVTESissä sisällä.

B. Rehtorin työn määrittelemisen niin, että tähän riittää aikaa. Monta muuta työtä voi jakaa/delegoida muille, ehkä tästäkin osan apulaisrehtoreille (edellyttäisi muutoksen niin, että apreht on myös esimies).

Pitäisikö näin toimia?
Mitä hyvä sillä saavutettaisiin?
Mitä hyvä sillä ne menetettäisiin?

perjantai 6. joulukuuta 2013

RIP: Opeshow has gone

Pitäisi blogata, mutta on Paavo Jordmanin synttärit:)
- no, tuli sen verran pitkä päivitys Faceen, että kopioin sen tänne :)

Peruskoulussa on on jokin tradition tuoma halu homogenoida ryhmät kuin maito. Eikä huomioida jokaista erikseen. Ryhmässä on aina vain erityisiä eli erilaisia eli yksilöllisiä oppijoita. Kukaan ei tarvi 'rivityyppiä' enää (paitsi koulu?).

Opeshow has gone

RIP ja respect, mutta aikasi  oli savupiippujen aikaan, kun piti saada porukat heräämään ja yhtä aikaa hihnalle. Nyt tarvitaan muuta, niin liike-elämä kuin yksilökin.
Onko ongelman yksi perussyy se, että kouluun valikoituu töihin niitä, jotka itse viihtyivät perinteisessä koulussa ja haluavat nyt pelastaa edes koulun, kun muu maailmaa on niin kovin muuttunut?

Perinteinen koulu oli hyvä perinteisessä maailmassa.

Se vain ei sovi tähän päivän eikä todellakaan tulevaisuuteen. Kyllähän meidän on nuorten takia muutettava koulu tähän päivään. Jos haluamme muuttaa maailman paremmaksi, tämä on välttämätön ensimmäinen askel. Toisin päin toimien saatetaan pelastaa koulu, mutta menetetään nuoret. Ja kuka silloin tarvitsee koulua.

Ai miten se tehdään?

Perusjuttu on 'oman oppimisen omistaminen'. Siis oppilas omistaa, ei opettaja tai joku aikataulu. Lue http://maot.fi alkuun. Kun luovut vanhasta, saat enemmän. Altista itsesi sille, mille altistat oppilaat joka päivä: uuden oppimiselle. Kokeile. Mieti. Keskustele. Jatka.

Koulu ei todellakaan ole opettajia ja vielä vähemmän rehtoreita varten. Meidän on näytettävä, että meitä tarvitaan, ei se ole mitenkään itsestään selvää.

Huonojakin vaihtoehtoja tasoryhmineen, rinnakkais- ja yksityiskouluineen näkyy taivaanrannassa. Pidetään kiinni siitä, missä ollaan hyviä ja otetaan askel eteenpäin.

maanantai 2. joulukuuta 2013

Hacklab ja Koodaustunti


Taisin tänään kirjoittaakin jonnekin, että ei enää strategioita ja suunnitelmia, vaan pieniä tekoja haluttuun suuntaan.
Pari sellaista tekoa ja aikomusta:Perustan Hacklab-henkisen kerhon kevääksi kouluun ja tarjoan vastaavaa valinnaiskurssia ensi syksystä


Tässä kamppeita, joita tilasin Kiinasta hommaa varten:

Yhteensä260,31
Ultimate 37 in 1 Sensor Modules Kit Artikelbild39,95
9g servo 10kplArtikelbild17,19
johdot f2f,  3 settiäArtikelbild4,41
johdot f2m,  3 settiäArtikelbild4,32
johdot m2m,  3 settiäArtikelbild4,41
Sensor Shield 2kplArtikelbild13,98
2 DOF Pan and Tilt 1kplArtikelbild19,82
Starter kit 5kplArtikelbild69,04
Sainsmart UNO R3 10 kplArtikelbild87,19


Pidetään Koodaustunti!

Jokaisen on hyvä tietää jotain koodaamisesta. Se o n kivaa, oman maailman rakentelemista. Se on hyödyllistä, koska koko maailmamme digitalisoituu ja siitä on hyvä olla joku ymmärrys - jollekin jopa ammatti. Ja vaikka kuinka puhuisi aivopuoliskoista, rake nteinen ajattelu on hyvä taito, vaika ei sitten sillä tavalla toimisikaan.

Tarjotaan mahdollisuus tutustua koodaamiseen jokaiselle oppilaalle. Opettajalta se ei vaadi muuta kuin sen, että kokeilee valitsemaansa työkalua edellisenä iltana, että on joku käry mitä voisi tapahtua. Hallita ei tarvitse, seikkaillaan yhdessää.
http://koodaustunti.fi

Tule mukaan!


Ai niin, vinkki muille hack-henkisille geekeille:

Arduinon ja Scratchin saa liitettyä yhteen tällä paketilla http://s4a.cat/ Siis jos haluaisi ohjata Arduinoa vähän graafisemmalla käyttöliittymällä. En ole vielä itse kokeillut.

lauantai 30. marraskuuta 2013

Hacklab, Maker-space, joka notkoon ja niemeen


Tai ainakin joka kouluun ja kirjastoon!

Olin tänään Arduino-kurssilla Lasipalatsin Kaupunkiverstaalla Helsingissä. Kurssi oli mainio ja jatkuu huomenna. Seurakin oli parasta mahdollista, eli meidän Paavo {13 +(359/365)} vuotta. Siis minusta 14, hänestä ei :)

Kurssiakin  pysäyttävämpi oli paikka. Kuvat kertovat. Tällainen joka kouluun ja kirjastoon. Koululaisille ja kyläläisille. Ei se paljon maksa.

Miettikää, mitä mahdollisuuksia, innostusta ja tekemisen riemua tuollainen synnyttää? 
Ja niille! jotka eivät vielä ole ymmärtäneet, että teorian ja käytännön keinotekoinen raja on hävinnyt, pikku yksityiskohta kurssilta: siinä sitä värkättiin mikrokontrollerin kanssa vilkkuvia LEDejä ja heiluvia servoja, niin vain törmättiin logaritmin käsitteeseen.

Pakko se kai on opetella. Käytännön kautta. Mutta onko se teoriaa?

Pisa - siihen se liittyy uteliaisuuden, innostumisen, yhteisöllisyyden, yksilöllisyyden, oppimisen kautta. Ja logaritmin :)
3D-tulostusta
Ei ilmaista, mutta edullista!
Taitoa ja tietoa, ideoita ja informaatiota
Tällaista. Vaikka ja esimerkiksi.
Ihan tyhjää Vihdin niin kuin Nurmijärvenkin kohdalla!
Jyrsin
Työpiste yksilötyöhön porukan keskellä.

keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Kun aina jankataan konemääristä ja tvt:n käytöstä peruskoulussa

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Mr UshEttä Suomessa on tosi paljon koneita ja että niitä ei vaan käytetä. 

Voihan se olla, mutta ei tunnu siltä.Tuntuu, ettei tästä saa millään selvää. Päätin sitten ottaa selvää.

Tein kyselyn, 

jossa selvitetään  eri ryhmien käsityksiä oppilaiden käytössä olevien laitteiden määrästä perusopetuksessa sekä toisaalta käytön määrästä sekä sen taustoista.

Kysely löytyy täältä.


Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Kirjoitan tuloksista heti, kun vastauksia on sen verran, että niistä on jotakin kirjoitettavaa.

Kovin harkittu tämä "tutkimus" ei ole. Tein sen koulutuspäivän lopuksi, "tuosta noin". Joka tapauksessa se antaa vastausksia siihen, miltä asia eri ryhmien näkökulmista näyttää - jos vain vastauksia saadaan.

Vastaamaan siis!

tiistai 19. marraskuuta 2013

Rehtorin elämää juuri tänään

Tätä päivää määrittää kaksi kolme asiaa. Ja siis lisäähän niitä koko ajan tulee.

Valvottu välitunti

Koulu sijaitsee keskellä kylää. Siitä seuraa ongelmiakin, joita otetaan haltuun tällä ohjeella. Eilen asiaa työryhmän kanssa pähkäiltiin ja tuollaiseen päädyttiin. Olen itse aika tyytyväinen. Kiitos kuuluu työryhmälle.


Mitä kuuluu rehtorille ja koululle?

Sitä olisi illalla Koulu Kaikkialla - rehtoritapaamisessa tarkoitus puhua ja jo iltapäivällä kun tapaan oman coachini.

Illan suhteen mietin tällaisia:

 • Mitkä ovat ne tulevaisuuden haasteet, jotka ovat varmasti tulossa?
  • Öljyn hinta nousee radikaalisti ja sitten öljy loppuu 
  • Ilmaston muutos
   • Säätilan muutos
   • Merenpinnan nousu
  • Talouden globaalistumisen jatkuminen 
   • joko palkkatasomme laskee ratkaisevasti tai
   • keskitymme tekemään korkean osaamisen töitä
 • Millaisia ovat ne mahdollisuudet, jotka todennäköisesti toteutuvat
  • Teknologia kehittyy
   • mobiili muuttuu normiksi ja on yleisin käyttöjärjestelmä jo (nyt?) 2017
   • ubiikki internet - kaikki on verkossa, myös esineet ja paikat
   • "jokaisella" on laite ja se on osa toimintaa
 • Millainen on se koulu, jota nyt pitäisi olla rakentamassa
  • Perustieto ja perustaito?
   • geneeriset taidot?
   • onko olemassa yleissivistystä, jos on niin millaista?
  • Osaaminen?
   • Yhteisöosaaminen - kukaan ei pärjää muutoksessa yksin
   • Ykilöllinen osaaminen - osaaminen erilaistuu ja huippuosaaminen on ratkaisevaa - kukaan ei pärjää yksin
   • Oppimisen osaaminen
  • Koulun merkitys
   • Oppiminen ei ole koulun yksioikeus, mutta oppimisen osaaminen voi sitä olla 

lauantai 16. marraskuuta 2013

Pelastetaan edes nuoret, koulu ja yhteiskuntaOppimistulokset ja oppivelvollisuus

Ysiluokkalaisten koulumenestyksestä tehty selvitys julkistettiin ja heräsi tietysti keskustelua. Hyvä niin. Mistä on kyse? Mikä johtuu mistä ja mitä siis pitäisi tehdä?Teknologisoitumisen vaikutus?

Mitattu fakta: Ysiluokkalaisten (mitattu) kouluosaaminen on romahtanut kymmenessä vuodessa.
Toinen fakta: Internetin ja sosiaalisen median käyttö on räjähdysmäisesti lisääntynyt 10 vuodessa.

Tästä on tehty päätelmä, että teknologiakulttuuri on aiheuttanut osaamistason laskun. Voi olla. Minulle sitä ei selviä mitään, mutta herää kaksi kysymystä: 1a) Onko takana joku seikka, joka on aiheuttanut molemmat kehityskulut tai 1b) onko se pelkkä sattuma? 2) Onko kyse siitä, että nuorten osaaminen on muuttunut ja nyt vain mitataan taitoja/tietoja, jotka “sattuvat” olemaan koulussa tärkeiksi määriteltyjä, mutta nuorten elämänpiirissä niille ei enää riitä tarpeeksi aikaa?

Kulttuurinen muutos

Onko niin, että nuoriso haluaa olla vapaamatkustaja eikä halua tehdä töitä? Pitääkö saada “perinteinen koulutyö kunniaan” ja “oppia ponnistelemaan”? Hyvä kysymys, mutta mistä löydetään siihen vastaus? Martti Hellström nosti esille yhdden tärkeän näkökulman:  muita länsimaita myöhemmin, nyt myöls suomalaiset nuoret panevat testeissä läskiksi. sehän ei kerro osaamisesta mitään, ei meidän eikä muiden. Ilmapiiristä se kyllä kertoo.

Dystopia
Dystopia tarkoittaa suurinpiirtein painajaistulevaisuutta, jossa kaikki nykyiset uhat muuttuvat todeksi. Faktana voinee pitää, että länsimainen elämäntapa on ekologisesti kestämätön ja se loppuu - keskustelemmeko siitä? Tajusin vasta äskettäin, että juuri tästä - kai? - nykyiset zombi-tvsarjat saavat käyttövoimansa. Ennen meillä oli supersankareita, jotka pelastavat maailman. Nyt meillä on neuvokkaita nuoria, jotka selviytyvät huolimatta pilaantuneesta maailmasta ja aikuisista.

Utopia?
Itse ajattelen, että koulun tehtävä on toisaalta piirtää realistista kuvaa nykytodellisuudesta, mutta samalla kannustaa ja innostaa nuoria toimimaan paremmin, olemaan innostuneita, pärjäämään paremmin kuin aiemmat sukupolvet. sen pitää olla jokaisen sukupolven oikeus! Ainakin itse huomaan aikuisten puheen pohjavireen olevan juuri päinvastainen - tämän hetken ongelmista ei oikein ole aikaa puhua sen enempää kotona kuin koulussa ja tulevaisuutta määrittää eläkepommi. Innostavaa, eikö totta?
Koulu
 • Itse koen, että koulu karkaa nuorten elämästä, tai ei pysy elämän mukana. Oli kehityksestä mitä mieltä hyvänsä, koulun olisi nöyrryttävä hankkimaan paikkansa uudelleen. Sitä vaihtoehtoa, että katsomme koulussa sivusta ja toteamme “mitä minä sanoin” ja “tätä minä pelkäsin” en halua nähdä. Koulun pitää toimia niin, että oppiminen on mielekästä ja palkitsevaa. Koulusta lähtevän olisi hyvä olla samaa mieltä siitä, että "terveen ihmisen tulee osallistua yhteiskuntaan ja tehdä töitä". Vaikka voisi juuttua käsitteisiin, tuota voisin pitää hyvänä lähtökohtana.


Harrastukset
Todellinen on sekin huomio, että harrastukset oikeasti vievät aikaa koululta. Nuori tulee koulusta klo 16 ja lähtee harrastukseen 17.30 ja palaa 21.00. Läksyjen tekoon jää vähän aikaa tai ei ollenkaan. Jos läksyt jäävät tekemättä, se vaikuttaa nuoren ajattelumaailmaan ja koulun arvostukseen väistämättä (‘pärjään, vaikken tee läksyjä’, ‘en pärjää’).
Hyvä vai huono asia, en osaa sanoa. Voihan olla että kodin tekemä valinta on oikea. Harrastuksessa opitaan tärkeämpiä asioita kuin koulussa? 

Siis?
Yhdestä kulmasta asian ilmaisi Martti Hellström näin: ”Jolleivat oppilaat usko, että koulunkäynnistä (ja hyvistä todistuksista) on elämässä hyötyä, on ihan sama kuinka hypeksi pedagogiikka väännetään.” “Miksi niin suuri osa nuorista uskoo, että pärjää ilman koulua?"

Äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä!

Koulu ei innosta ja osa porukasta ei jatka minnekään

"Oppivelvollisuusiän nostaminen maksaa 10-100 M€". Väärin. Se ei maksa mitään. Ainoastaan maksaja vaihtuisi.
Ihmetyttää tämä epä-älyllisyys. Mitään uutta toiminta ei ole tarkoitus käynnistää. Miten se voisi maksaa? Pitäisi laskea, paljonko ne 4000 maksavat ja myös paljonko siinä saman aikaan säästyy rahaa välittömästi ja pidemmällä tähtäimellä.

Oppivelvollisuusiän nostaminen vain osalle on täysin absurdi ajatus. Kuin rangaistus ilman perustetta, tuomiota ja valitusoikeutta
Tällainen ajatus oli esillä tänään Hesarissa - demarit kannattavat oppivelvollisuusiän nostoa. Muutamat muut hallituspuolueet haluavat kohdentaa noston vain joihinkin, eli niihin, jotka eivät muuten päädy 2. asteelle.


Ajatusleikki: 'merkataan' tukea tarvitsevat. Diili olisi esim. tämä: Jos päättötodistuksen ka on alle 6,5, niin oppivelvollisuutesi jatkuu vuotta pitempään
Luotaisiin siis samalla keppiä ja porkkanaa. Jos et selvitä rajaa, joudut joka tapauksessa toiselle asteelle. Mutta saat sen ilmaiseksi ja saat myös tukitoimia.

Mielenkiintoista on miettiä, mitä tästä voisi seurata nuoren sekä yhteiskunnan näkökulmista:
 • Köyhässä kunnassa kaikille annettaisiin armosta 6,5 ettei kunnalle tule ylimääräisiä kustannuksia?
 • Se toimisi positiivisena diskriminaationa ja kovemmaksi tukea niille alueelle, joilla nuorilla on vaikeuksia päästä elämän syrjään kiinni?
 • Miten se vaikuttaisi yksittäisen koulun ilmapiiriin? Olisi olemassa vesiraja, jota kannattaa tavoitella? Raja, jonka alle jäädessään pääsee maksuttoman 2. asteen piiriin? Ja saisi lisätukea muutenkin?


 • Tällaisia ajatuksia lauantai-aamuna

perjantai 15. marraskuuta 2013

Highlights


Tosi kiire on ollut ja vähän on väsyttänytkin. Olen miettinyt koko ajan enemmän sitä, miten jaan aikani. Mietin sitä siksikin, että olen menossa puhumaan parillekin foorumille rehtorin työn vaatimuksista nykymaailmassa alkukeväästä (Educaan ja Lähilukioyhdistyksen seminaariin). Luulisin tuntevani nuo vaatimukset aika hyvin. 
Se mikä on vaikeampaa - miten ne vaatimukset sopivat omaan elämääni  ja kaikkeen siihen, mitä pidän tärkeänä.  En usko muuttavani maailma, en usko jättäväni mitään pysyvää jälkeä. Sen sijaan uskon merkitykselliseen tekemiseen, yhteisölliseen kokemukseen. Ja rakastan perhettäni. Siinä ne prioriteetit. Mistä yritän päästä eroon? Pätemisestä muiden silmissä ja arvostuksen - ei saamisesta, mutta tavoittelemisesta.


Mielettömiä kohokohtia viime ajoilta


 TVT-pajat

Saimme pidettyä suunnitellut tvt-pajat lukion ykkösten kanssa.(Palautelinkki ei suostunut toimimaan, joten liitin sen palauteyhteenvedon tuonne tekstin loppuun - kiitos huomaamisesta, Leena Jordman <3 ) Toki näkökulmia on monia. Minä näen onnistumisen ja mahdollisuudet, joku toinen näkee enemmän puutteita ja korjattavaa.

Aika putkeen meni, kuten voi palautteesta
Ideahan oli se, että viime vuoden kokemuksista otetaan opiksi. Kun viime vuonna lukion ykköset saivat läppärit, oltiin aika paljolti "diginatiiviuden" varassa. Myytiksi osoittautui, siis niin että nuoret ovat kyllä kotonaan laitteiden kanssa, mutta ihan niin kuin muutkin - osaavat ne asiat, joita ovat harjoitelleet.
Nyt sitten viimem vuodesta viisastuneina päätimme, että kaikilla uusilla ykkösillä oli opiskelutekniikan kurssi, josta puolet oli tvt-taitoja siitä näkökulmasta, jota pidimme tärkeinä. Peruslähtökohta oli koulussamme viime vuonna käyttöön otettu Google Apps For Education -palvelu.

1. Gmail ja Drive perusteet, jakaminen
2. Oppimispäiväkirjablogi
3. Drive osa 2
4. Kalenteri
5. Groups keskusteluryhmät ja Hangout
6. Google+ ( Facebook, Twitter)
7. Sivustot ( muuttui videoblogaamiseksi)
8. Hangouts -videoneuvottelu
9. Drive dokumentttityypit, MS Office-dokumentit
9. Drive dokumentttityypit, MS Office-dokumentit
10. Google lomakkeet
11. Kirjanmerkkipalvelut ja muistikirjat

Lisäksi käsiteltiin joitakin "peruspalveluita" kuten Socrative, TodaysMeet, Popplet. Kurssin idea oli kokoajan painottua siihen mitä osataan ja harjoitella sitä, mitä ei osata. Kaikki tehtiin yhteisöllisesti, koska yksilötyön opiskelijat kyllä  yhdeksän vuoden harjoituksella muutenkin osaavat. Itseä ilahdutti erityisesti se sujuvuus, jolla yhteisöllinen työstäminen onnistui. Työtä jaettiin niin puhumalla, kommentoimalla kuin chatilla. Ja toisiltamme opittiin koko ajan.


Noiden tuntien opettaminen oli aivan mahtavaa. Niinpä sain idean jakaa osaamista yhteisöllisesti. Päätimme ykkösten kanssa järjestää pajat, joissa nämä ykköset vetävät pajoja koko jkoulun opettajille sekä lukion kakkosille. Paja-info oli tällainen


Lukion ykkösten kanssa Keravalla

Pajojen suunnittelun aikana tuli pyyntö osallistua KuumaTVT-hankkeen "Pelaamalla verkostoitumista" -päivään Keravalla, esittelemään lukiommem e-oppimistoimintaa. Päivä oli kiva, vaikka vieraista suurin osa taisi olla kiinnostunut lähinnä Saarella-pelistä, joka onkin hieno! Meiltä paikalla oli mahtava lukiolaisten ryhmä, joka osaavasti ja innostuneesti kertoi e-opiskelun menetelmistä ja käytänteistä NYKissä. Joo, olin ylpeä.

Tulossa 

Hyvää ei kannata jättää puolitiehen. Lukion ykköset, kuraattori, ja opettajien e-tiimi sekä minä järjestämme E-oppimisen vanhempainillan / avoimet ovet 4.12.2013
 • lukiolaiset pyörittävät demo-pajoja keskusaulassa,
 • e-tiimin demo Pedanet- ja eOppi -palveluista 
 • ruokalassa on  kahvila sekä SpeakersCorner, jossa
  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt, haasteet ja mahdollisuudet (minä)
  • E-oppimisen mahdollisuudet (opettaja Sanna Metsä, aihe saattaa muuttua tai täsmentyä)
  • Netin ja pelaamisen sosiaalisista ulottuvuuksista (kuraattori Niina Koskelin, aihe saattaa muuttua tai täsmentyä)
  • Opiskelijan näkökulmapuheenvuoro
Mahtavaa 
- yhteisöllisyyttä, innostusta, 
jakamista, yhdessä oppimista, 
unelmien rakentumista


En saanut tuota linkkiä palautteseen toimimaan, niin tehdään se nyt näin:

79 vastausta

Tiivistelmä

Roolini

Pajan pitäjä (13 vsk)4051 %
Osallistuja (opettaja) 3342 %
Osallistuja (12 vsk)68 %

Osallistujakysely

1. Driven ryhmätyöt eli yhteiseditoiminen Drivessä

115 %
215 %
300 %
41362 %
5629 %

1. Vapaa sana

erittäin hyviä pikkuopettajia Reippaat vetäjät ja valmiita kokeilemaan/auttamaan/etsimään kysymyksiin ratkaisuja! Kiitos! sain vastaukset asioihin, joita en osannut Rehellisiä mielipiteitä opiskelijoilla, jakoivat mukavasti omia kokemuksiaan. Asiantuntevat ja asialliset vetäjät. asiallinen, selkeä, hieman lisää perehtymistä ominaisuuksiin olisi tuonut opettajille vielä vähän enemmän!

2. Tekstiasiakirjan luominen ja jakaminen

100 %
200 %
300 %
4330 %
5770 %

2. Vapaa sana

Aihe vaihtui kuulijoiden mukaan eli loistavaa kohderyhmän huomiointia.

3. Popplet

100 %
200 %
3323 %
4754 %
5323 %

3. Vapaa sana

Mielenkiintoinen työkalu. Tuntui, että välineenä varsin toimiva helppokäyttöisyyden vuoksi. Selkeä esitys. Ei valitettavasti toiminut mobiililaitteessa haluaisin tietää saako poppletin myös samsungin tabletille nyt tiedän, mistä on kyse

4. Blogin hyötykäyttö opiskelussa

100 %
2327 %
3436 %
4327 %
519 %

4. Vapaa sana

Pajassa oli asiallistakin osuutta, mutta liikaa pelleilyä sekä dioissa että puheissa. Näkökulma oli aika henkilökohtainen ja laajempi näkemys jäi vajaaksi. hieman mentiin asian vierestä, tuntui ettei vetäjät uskoneet asiaansa ja välillä pajan pito meni esittäjien väliseksi "riitelyksi" Vetäjät hieman sekaisin työjaosta ja tuli infoa ristiin. Oli kiinnostava kuulla, että kokivat blogin työlääksi välineeksi ja opiskelussa hieman kömpelö -hyviä huomioita opiskelijan näkökulmasta.

5. Blogin perustaminen

100 %
200 %
3113 %
4338 %
5450 %

5. Vapaa sana

6. Hangouts

100 %
2212 %
3529 %
4741 %
5318 %

6. Vapaa sana

keskityttiin vähän turhan paljon viihdekäyttöön, asiaa tuli liian nopeasti, jotta olisi omalla laitteella pysynyt mukana, silti hyödyllinen paja, herätti kiinnostuksen opetella lisää itsekseen Hangoutsien hyöty opetuksessa jäi epäselväksi selkeä esitys. Oppilaat olivat hyvin perillä asiastaan. Ongelmana oli, kun ei itse päässyt kokeilemaan mitään. Taitavaa opettamista ykkösiltä, vaikkei itse aihe juuri kiinnostanut hyvin opetettu oli esitys/näytelmä

7. Google+

11100 %
200 %
300 %
400 %
500 %

7. Vapaa sana

Opiskelijat eivät vakuuttaneet, jäi sellainen olo, etteivät he itsekään koe tätä hyväksi.

8. Sähköposti

100 %
200 %
300 %
44100 %
500 %

8. Vapaa sana

Pajan pitäjät olivat valmistautuneita ja kertoivat kivasti pääasiat. Opin myös uutta: työlistan. Muutama uusi asia oli vaikka aihe oli tosi tuttu

9. Kalenteri

100 %
200 %
3213 %
4960 %
5427 %

9. Vapaa sana

asiallinen, asiantunteva, vau mitä työtä pojilta! olivat selkeästi perehtyneet ja suunnitelleet mitä tekevät. tästä koulutuksesta olisi voinut jopa maksaa. Oppilaat tunsivat ominaisuudet erittäin hyvin. Asia eteni niin nopeasti, että en pysynyt kärryillä. Pitänee vain tarttua asiaan ja kokeilla itse. pajan pitäjiltä sai hyvin opastusta, kiersivät katsomassa miten sujuu ja vastasivat kysymyksiin Tuttua juttua, mutta ihan hyvä kertaus. Hyvin hoidettu paja, opin uutta. mainio paja ja petteriope Osasivat asianss, selkeä

10. Facebook

1114 %
2229 %
3114 %
4229 %
5114 %

10. Vapaa sana

Olisi ollut asiallista siivota luokka siihen kuntoon, että sinne aamulla tulevan opettajan ei tarvitse alkaa keräillä virvoitusjuomamukeja pois pöydiltä. Luulisi itseään fiksuina ja aikuisina pitävien henkilöiden osaavan toimia niin.

11. Kyselylomakkeet

100 %
200 %
300 %
4847 %
5953 %

11. Vapaa sana

sai itse kokeilla koneella Hyvin pidetty paja, tämä oli "ykköskoheeni". Uskon saaneeni hyvän yleiskuvan kyselyiden teosta. Heitin aika monta kysymystä pajan pitäjille ja aina löytyi vastaus :) Nyt osaan. Erittäin järjestelmällinen ja hyvä esitys Selkeä esitys ja stepbystep-eteneminen toimi. Tuli paljon uutta. Oppilaat olivat todella perehtynteitä asiaansa ja auttoivat myös yksilöllisesti. pitäjät valmistautuneet kyllä hyvin, mutta mobiililaite ei taipunut tähän eikä pajassa ollut riittävästi koneita, joilla hommaa olisi voinut kokeilla

12. Driven asentaminen

100 %
2150 %
300 %
4150 %
500 %

12. Vapaa sana

13. “Powerpoint -esitykset” eli Googlen esitysgrafiikka

100 %
200 %
3217 %
4758 %
5325 %

13. Vapaa sana

Palaute koko pajailtapäivästä

Arvio koko pajailtapäivän onnistumisesta

113 %
225 %
31231 %
41538 %
5923 %

Vapaa sana

Oli arvokasta saada opetusta, kokemusta ja näkemystä autenttisesti palvelun käyttäjiltä. Lukiolaiset vetivät tilanteen hyvin ja asetelma oli otollinen uuden hyväksymiselle. Tahti oli hektinen. Valinnanrunsaus oli hyvä, mutta paljous hengästyttävä. Peruskoulun osalta närää aiheutti mm. ristiriitaiset tiedot koulun loppumisesta. Saman päivän aikana ei kannattaisi isommista muutoksista. Etukäteen pelkäsin pajojen menevän sähläykseksi aikataulutuspuutteen takia. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt ja pajojen pitäjillekin jäi toivottavasti positiivinen kuva! Tuo 15min/kiertosysteemi olisi pitänyt kertoa jo ennalta, niin olisi voinut varautua valitsemaan listasta tarpeeksi monta pajaa. Olisin ehkä itse venyttänyt pajat 20-30 minuuttiin, sillä esim. kyselylomakepajassa olisi mielellään kokeillut vähän paremmin hommaa. Pajat ovat loistava idea TVT-asioiden oppimiseen! Opiskelijat olivat osaavia omissa pajoissaan. Oli mukava oppia uusia juttuja, vaikken heti keksinytkään mihin omassa aineessani voisin käyttää moisia. Kiireettömyys ja jonkin harjoitteen tekeminen voisivat parantaa oppimistaInnostuin. Aika vaan oli liian lyhyt. Haluaisin oppia " rauhassa " kaikkia em. juttuja, mikä ei enää koskaan liene mahdollista tässä hektistyvämmäksi käyvässä maailmassa ja koulussa. Kiitos :) Mahtava idea, että opiskelijat pääsivät opettamaan. :) Useat asiat olivat helppoja tai melko tuttuja entuudestaan, mutta silti olisi ollut kiva ehtiä käymään vielä parissa pajassa. Aika loppui siis hiukan kesken, mutta muuten olin erittäin tyytyväinen iltapäivään. Oli ihailtavaa nähdä pajojen vetäjien innostus. Meillä opettajilla on vielä muutama linjaus pohdittavana, miten parhaiten hyödyntää ja kanavoida tätä innostusta. Oli hauska kuulla heidän omia näkemyksiään eri sovellusten toimivuudesta. Esitelmöivät oppilaat valmistuneita. Enempi tietoa kaipaaville vartti vähän lyhyt pätkä. Paremmin markkinoituna osallistuminen olisi ollut osalle helpompaa. Parempi info aikautuista ym. tykkään tällätavoin järjestetystä "pakollisesta", voi itse vaikuttaa osallistumisiinsa, tosiaan jollekin pelkkä läsnäolo riitti. Eväspuolta voi aina parantaa. Vetäjät antoivat oivallisesti autenttista tietoa driven ja googlen mahdollisuuksista. Tärkeintä oli kuulla heidän okemuksiaan ja näkemyksiään siitä. Pidin paljon. Saivat minutkin uskomaan, että käyttö saattaa olla kannattavaa :) 15 min( paja tavallaan mahdollisti runsaan tarjonnan, mutta oma kokemus siitä oli liian hektinen. Juuri kun olin pajassa saanut oivalluksen jostain asiasta tuli seuraavassa pajassa jo uutta tietoa siihen päälle. Niin että kaiken prosessointi meni sekottui sekamelskaksi päässä ja jäi oppi jäi häilyväksi innostukseksi, että "ehkä voisin okeilla tuota joskus.. ;) Oli hyvä antaa oppilaille vastuuta. Oppilaitten esitykset olisi ehkä kuitenkin pitänyt opettajan tarkistaa ennen pajoja. Käytännön toteutuksessa hiomista. Info tuli liian myöhään. Pajojen pitäjät pääsivät esim. luokkiin valmistautumaan ensimmäisen osallistujan tullessa, koska ovet olivat kiinni. Peruskoululaisten infoaminen taisi myös jotenkin mennä pieleen. Osa pääsi kotiin, osa meni saliin. Oliko salissa valvojaa? Myös kakkosten infoaminen koko tapahtumasta ei kai oikein onnistunut. Heistä suurin osa livahti kyllä aivan muualle kuin pajoihin. Näin arviolta 8 kakkosta pajoissa. Idea siis hyvä, toteutuksessa toki parannettavaa aina ensimmäsen kerran jälkeen. Mielestäni pajat olivat hyödyllisempiä opettajille kuin 2.vsk:n opiskelijoille. Ensinnäkin käsitykseni mukaan lähes kaikki 2.vsk:n opiskelijat tietävät, miten käyttää pajoissa käsiteltyjä ohjelmia, tietokonesovelluksia ja muita. Lisäksi näin jakson päättyessä tunnit ovat jo kortilla ja kaikissa aineissa kiirehditään kirjan loppua kohti. Tuntui hieman harmilliselta vaihtaa tärkeää kurssiasiaa jo ennalta tiedossa olevaan. Kaiken kaikkiaan ajatus oppimisesta yhdessä sekä 1.vsk:n opiskelijoiden mahdollisuudesta opettaa oli hyvä. 75% niistä opiskelijoista (ykkösistä), jotka kohtasin iltapäivän aikana, hoitivat esiintymispuolen mallikelpoisesti. Tosi hyvin suunniteltu ja toteutettu, erilainen ja mukava koulutusiltapäivä. =) Olin tyytyväinen rentoon meininkiin mutta samanaikaisesti tehokkaaseen opetukseen. Taukotila oli myös varsin hyvä, tosin sen perustaminen kemianluokkaan olikin melko merkillinen ratkaisu. Ideana hyvä. Osa pajojen aiheista liian kevyitä (esim. sähköposti). Tiedotus, suunnittelu ja organisointi todella heikkoa. Antaa todella amatöörimäisen kuvan ja vie pohjan työskentelyltä kun hehkutat omaa juttuasi viikkotolkulla ja lopulta kymmenen sähköpostiviestin jälkeen vaikutelma on sekava. Ihan hyvä idea tämä pajapäivä mutta se olisi pitänyt toteuttaa vuosi sitten kun kaikki oli vielä uutta tai sitten joka vuosi uusille ykkösille. Olin tyytyväinen tarjoiluihin, facebook-pajassa oli kylläkin paljon parannettavaa, koko tilaisuus yhtä sekasortoa ja hämmennystä :) Tunnelma oli mukava, opiskelijat osasivat luontevasti opettaa opettajia. Parannusehdotuksena se, että laitteita pitäisi olla kaikilla opettajilla käytettävissä ja esim. Hangouts-pajasta olisi voinut olla kaksi erilaista versiota koska yhteen varttiin tuli nyt liikaa informaatiota. Olisin valmis olemaan pajailtapäivässä useamminkin. Oli kivaa. Ja innostuin myös uudesta. mielenkiintoista olla välillä oppilas, sai vastauksia kysymyksiinsä pajan vaihtoon ei ollut aikaa, seuraava paja alkoi heti edellisen loputtua Hieman kiireinen aikataulu -kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastausta ja 15 min kului yhden tai kahden ongelman ratkaisuun, yleiskatsaus ko. aiheesta jäi huteraksi. Kivaa oli roolien vaihto oppilas-ope ja mukava tunnelma popupeissa! oli piristävää kun oppilaat opettivat opettajia Tarjoilu oli hyvä

Pajan pitäjien kysely

Oma arvioni pajamme onnistumisesta

112 %
212 %
3716 %
41942 %
51738 %

Työn- ja vastuunjako ryhmässä oli hyvä

112 %
212 %
31329 %
41840 %
51227 %

Arviosi osallitujista

112 %
224 %
31124 %
42147 %
51022 %

Vapaa sana

Ehkä päivään olisi voinut valmistautua hieman paremmin jotta asiat olisi tullu vieläkin selkeämmäksi mutta siitä huolimatta asia meni varmasti perille ainakin meidän pajassa. Ihan kiva kokemus! Laitteista oli vähän pulaa. Osa joutui harjoittelemaan parin kanssa. Oli todella mukavaa, mutta aikataulut eivät oikein pitäneet ja ihmisiä tuli ja meni milloin sattuu niin opetuskin hieman katkonaista välillä.. Ihan kiva kokemus oli, vaikka alussa oli säätöä tekniikan kanssa, mutta fiilikset olivat hyvät. Oli ihan mukavaa kun saatiin opettaa opettajia ja opettajat olivat innoissaan oppimassa kaikkea uutta. Positiivinen yllätys kaiken kaikkiaan :) - Mielestäni meitä olisi pitänyt aikaisemmin valaista mitä tarkalleen ottaen tulee tapahtumaan, mutta muuten olen ihan tyytyväinen... Oli oikein kiva päivä! Osallistujat suhtautuivat mielenkiinnolla ja olivat innokkaita oppimaan. Ryhmämme toimi hyvin ja jäi hyvä mieli. Itse pajan pitäminen oli todella hauskaa! Eniten jäi ärsyttämään häsellys ennen pajoja: mitä, missä ja milloin, kenelle ja muutenkin tuli sekavaa ja puutteellista informaatiota. Idea ja toteutus hyvä, informaatio todella huono! Vaikka aluksi sitä mietti että mihin oikeen on ryhtynyt, niin pajojen pitäminen oli ihan kivaa. Opettajat olivat aktiivisia oppilaita ja kuuntelivat kiltisti meitä vetäjiä. Ainakaan meidän pajassamme ei ollut hiljaista, joten töitäkin riitti. Oli kiva, että kaikki yrittivät. Rohkeus kasvaa sitten ajan myötä. :) Oli paljon osallistujia ja esitettiin hyviä kysymyksiä. hyvät fiilikset Katsojat ja oppijat olivat kiinnostuneita, ja sanoivat että paja oli hyvä/auttoi paljon. Pajoista jäi kiva fiilis ja oli mukavaa! :) oli ihan sairaan hauskaa ja opet oli tosi hauskoja oppilaita ja ne teki ainaki teki selväks jos ei tajunnu jotain juttua ni oli helppo tulla lopuks siihen tulokseen et kaikki oppi! ne oli myös tosi halukkaita oppimaan enemmänki :)

Päivittäisten vastausten määrä