maanantai 6. kesäkuuta 2016

Tämän kevään puhe

Hyvät ylioppilaskokelaat, arvoisat juhlavieraat ja kollegat, nykkiläiset!

1. Yleinen osa

Jokaisella lukuvuodella tuntuu olevan joku oma erityinen luonteensa. Sitä ei välttämättä vuoden aikana huomaa, mutta kuten aina, on helppoa olla jälkiviisas ja antaaa asioille merkityksiä, sitten kun ne ovat ohi ja turvallisesti historiaa. Itselle tämä vuosi on numeroiden valossa ollut yksi kohta huomata olevansa jo aika vanha tai ainakin kokenut, kun huomaa omista ylioppilaskirjoituksista on kulunut 35 vuotta ja avioliittoakin on takana 25 vuotta ja 3 päivää.

Millaisena tämä lukuvuosi piirtyy tällaisen keski-ikäisen rehtorin silmin? Tälle lukuvuodelle on minusta ollut koulun aikuisten näkökulmasta luonteenomaista muutos. Muutoksesta koulussa on puhuttu jo pitkään ja on myös totta, että elämä on itsessään jatkuvaa muutosta. Silti tämä vuosi tuntuu minusta siltä hetkeltä, jolloin muutos tulee syliin ja pakottaa joko toimimaan tai ainakin valmistautumaan siihen, että kohta asiat ovat toisin. Yhteiskunnallinen muutos globalisaation, digitalisaation ja talouden näkökulmista on yhä selkeämmin ollut käsinkosketeltavaa vaikkapa kilpailukykysopimuksen melko tuskallisen prosessin muodossa. Koulumaailmassa koulutuksen säästöt eri sektoreilla vaativat kykyä tehdä entiset asiat hyvin entistä pienemmillä resursseilla. Kaikkein konkreettisimmin muutos on kuitenkin näkynyt meille koulun aikuisille hektisenä opetussuunnitelmatyönä. Peruskoulun opetussuunnitelmaa on valmisteltu pitkään ja perusteellisesti. Uusi OPS tulee yläkoulussa käyttöön vuoden päästä syksyllä 2017. Sen sijaan lukion opetussuunnitelman perusteiden laatiminen valtakunnan tasolla kesti todella pitkään ja itse OPS-työlle jäi aikaa vain tämä lukuvuosi. Kun uusi lukion OPS eli LOPS otetaan käyttöön jo ensi syksynä uusien ykkösten kanssa, ollaan todella oltu kiireessä ja paineen alla.

Hyvä suunnittelu on onnistumisen lähtökohta. Silti juuri nykypäivän kaltaisessa tilanteessa on välttämätöntä pystyä elämään ajassa ja arjen toiminnassa on oltava herkkyyttä ja voimavaroja tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan. Tämä haaste ei ole koulun opetusammattilaisille pieni ja haluan todella kiittää siitä, miten hienosti olette tähän haasteeseen tänäkin vuonna vastanneet.

Muutos luo väistämättä epävarmuutta ja aiheuttaa pahoinvointia. Siihen voimme vastata vain auttamalla toisiamme ja pitämällä huolta siitä, että meillä on yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt, niin että tiedämme olevamme yhdessä  tekemässä tehtäväämme  ja vaalimassa NYKin henkeä.

Millainen on NYKin henki?

NYK on hyvä koulu, jolla on  yli 85 vuoden vahvat perinteet.

NYK on yhteiskoulu, jossa on aikaa kasvaa, halutessaan kuusi vuotta. Lukion menestys pohjaa peruskoulussa tehtyyn työhön ja tänäänkin jaettavat todistukset ovat tulosta koko kuuden vuoden urakasta - tietenkään unohtamatta edeltäviä vuosia alakoulussa ja kotona sitä ennenkin.

NYK on lukio, joka sijoittui STT:n vertailussa sijalle 38 koko maan yli 400 lukion joukossa. Sijoitus tarkoittaa sitä, että tuotamme nimenomaan lisäarvoa opiskelijalle eli annamme tilaisuuden nostaa tasoa siitä, millä lukioon on tultu. Samaan aikaan meillä kirjoitetaan myös huipputuloksia yksittäisissä aineissa. NYK on kiistatta todella hyvä lukio.

NYK on kehittyvä ja kehittävä koulu: NYKin peruskoulussa toteutettiin kahteen kertaan koko koulua koskettava monialaisten opintojen viikko. Näitä täytyy alkaa toteuttaa reilun vuoden päästä uuden OPSin myötä, mutta toteutimme ne jo nyt ja kehiteltyinä uudelleen ensi vuonna.  

NYK on nuoria osallistava koulu: NYKLAN eli nuorten verkkopelitapahtuma oli nuorten itse ideoima ja toteuttama tilaisuus ja täydellinen menestys, jo perinne kahden vuoden jälkeen.

Näen, että NYK on koulu, jossa arvostetaan oppimista, työn tekemistä ja ahkeruutta. NYK on koulu, jossa ollaan ystävällisiä ja käyttäydytään hyvin. NYK on koulu, jossa jokaisella nuorella on tilaisuus kasvaa omaan täyteen mittaansa. NYK on turvallinen yhteisöllinen koulu, jossa jokaisesta pidetään huolta ja haluamme panostaa ryhmiin, joissa jokainen viihtyy. Olemme yksinkertaisesti hyvä koulu ja haluamme sellaisena pysyä.

Samaan aikaan pitää muistaa emeritus-professori Kari Uusikylän sanat. jokaisessa luokassa on oppilas, jota kukaan ei ole pyytänyt tai halunnut kaveriksi koko kouluaikana. Sellaista ei yksinkertaisesti saa tapahtua ja sille meidän on voitava tehdä enemmän. Toinen asia muistettavaksi on Uusikylää taas lainaten se, että riittää kun tekee parhaansa. Jokaisella on omat parhaansa, niin tason kuin kiinnostuksen suuntautumisen mukaan. Ei kannata kilpailla toisia tai standardeja vastaan, riittää kun pyrit tekemään asiat mahdollisimman hyvin ja olemaan vähän parempi kuin entinen itsesi.

Toivotaan, että joku perustaa Paras koulu ihmiselle -Rankingin ja että me sijoitumme siinä huipulle. Ja toivotaan, että siellä huipulla on tässä asiassa ruuhkaa, koska jokainen nuori ansaitsee sellaisen koulun!

Näillä sanoilla kiitoksia tästä lukuvuodesta kaikille niin koulussa kuin sen ympärilläkin!

2. Ylioppilaille kohdistettu osa

Hyvä uusi ylioppilas, yksi tärkeä vaihe elämästäsi on nyt suoritettu. Rehtorinasi sanon, etttä NYK on ollut hyvä paikka lukion suorittamiseen. Olemme yhtä aikaa riittävän suuri, jotta voimme tarjota mahdollisuudet monipuolisiin opintoihin sekä tarpeeksi pieni siihen, että kukaan ei jää sivuun. En sano, että olemme valmiita tässä, mutta näen teistä, että olemme onnistuneet. Lukiolaisemme ovat suoraan itse kertoneet, kuinka yläkoulun erilaisista nuorista koostunut luma on lukiossa hitsautunut kaikkia yhteen sitovaksi ryhmäksi, jossa jokainen tuntee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Tässä me aikuiset olemme saaneet  auttaa, mutta varsinaisen työn olette tehneet te itse. Te jätätte hienon perinteen seuraaville ikäluokille jatkaa suoritusten näkökulmasta korkeatasoisen ja kaikille turvallisen lukion kulttuuria.

Nyt teidän on aika siirtyä eteenpäin. Suurempiin ympyröihin ja suurempiin haasteisiin. Sille pohjalle, jonka olette täällä luoneet on hyvä rakentaa. Toivon, että rakennatte tästä maan, jossa kaikista  tulee yhä parempia ja yhden onnistuminen ei ole toisslta pois. Tehkää Suomesta maa, jossa on tekemisen meininki ja yhdessä onnistumisen kunniasäännöt. Löydä oma liekkisi ja anna sen valaista yhdessä muiden kanssa.

3. Ylioppilaaksijulistaminen (VAKIO-OSA)

Jaan nyt ylioppilastutkintotodistukset sekä lukion päättötodistukset. Kutsun ryhmänohjaajat Irja Mettiäinen ja Päivi Sikkilä jakamaan ylioppilaslakit.

>Lakkien jako>

Seuraa ylioppilaaksi julistaminen. Pyydän kokelaita nousemaan ylös.

Koska olette suorittaneet hyväksytysti lukion oppimäärään kuuluvat opinnot ja läpäisseet niihin perustuvat ylioppilastutkinnon kokeet, olette suorittaneet koko ylioppilastutkinnon. Merkiksi siitä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkia. Ylioppilastutkintolautakunnan antamalla valtuutuksella julistan teidät ylioppilaiksi. Pankaa ylioppilaslakki päähänne.

<APLODEJA>

Hyvät ylioppilaat!

Nyt kun tiemme ovat eroamassa, haluan kiittää teitä koko ikäluokkaa hienoista yhteistyön vuosista ja erinomaisista opiskelutuloksista omasta ja koko koulun puolesta. Toivotan teille, hyvät ylioppilaat, parhainta onnea ja menestystä elämässänne.

5. Onnittelemme uusia ylioppilaita nousemalla seisaalleen ja laulamalla yhteisesti perinteisen ylioppilaslaulun Gaudeamus igitur.