perjantai 19. syyskuuta 2014

Rehtori, YLE uutiset kertoo: "Opettajien kehitysintoon ei osata tarttua kouluissa"

Mielenkintoinen uutonen tänään YLE Uutisten nettisivuilla. Innostus, yhteisöllisyys, sitoutuminen, tulevaisuus eivät ole ihan helppoja sanoja koulun maailmassa. Lainaukset suoraan artikkelista, tuskin suoraan tutkijalta.

"Opettajien kehittämisintoa ei osata hyödyntää kouluissa. Asia selviää Turun yliopistossa perjantaina tarkastettavasta väitöksestä."
  • "Opettajien kehittämisintoa" on vaikea hyödyntää, koska pohjalla on niin vahva oletus pedagogisesta vapaudesta. Pedagoginen vapaus on tärkeä asia, mutta sisältääkö se määrityksen siitä, mikä on kouluinstituution tai kyseisen koulun suunta ja tavoite?  Vai voiko jokaisella opettajalla olla oma suunta?

  "Väitöstutkija Leena Liusvaaran mukaan rehtoreilla ei ole keinoja hyödyntää organisaation kehittämisestä kiinnostuneita opettajia."
  • Mitä on innostuneiden opettajien hyödyntäminen? Jos se on sitä, että rehtori antaa mahdollisuuksia toimia oman innostuksensa suuntaisesti, se on kyllä mahdollista. Kun innostuksesta kumpuava toiminta törmää toisten "pedagogiseen vapauteen", syntyykö siinä konflikti yhteisön suunnasta ja tavoitteesta? Onko niin, että jokaisella on pedagogista vapautta niin paljon kuin sitä pystyy käyttämään törmäämättä toisen vastaavaan vapauteen?
   Onko ongelma siis innostuksessa, sen hyödyntämisessä vai yhteisön toimintakulttuurissa? 

  "Rehtoreiden mukaan työyhteisön pitkän tähtäimen kehittäminen on kouluissa vaikeaa. Toisaalta rehtoreiden mukaan kouluilta vaaditaan jo nyt liikaa suunnitelmia ja siksi käytännön pedagoginen johtaminen kärsii."
  • Taivahan tosi. Papereita pitää tehdä niin paljon, että aika menee niihin. Pitää olla suunnitelmia, joiden toteutumista voidaan arvioida. Päätöksiä, joihin voi hakea muutosta. Aika menee suunnitelmiin, arviointiin, päätöksiin ja muutoksen hakuihin.
   Laillisuus ja oikeudenmukaisuus ovat perusarvoja, mutta ei tämä ihan tolkulliselle tunnu.

  "Rehtoreilla ei välttämättä ole selkeää näkemystä siitä, mitä osaamista opettajilla jo on ja miten sitä tulisi kehittää. Tästä johtuen myöskään opettajien täydennyskoulutuksessa ei usein huomioida koko koulun tarpeita, vaan opettajat kouluttautuvat oma-aloitteisesti."
  • Toimintakulttuurinen kysymys: Onko opettajilla tietoa siitä, mitä oppilaat osaavat ennen kunkin aiheen aloittamista? Väitän, että ei useinkaan ole. Opetetaan asioita, ei auteta oppijaa oppimaan lisää.
   Sama vaivaa sitten aikuisten tasoakin. Ei rehtoria ehkä edes kaivata tietämään, mitä opettaja osaa ja mitä haluaa oppia. Enkä kovin usein - ainakaan tarpeeksi usein - muista kysyä, mitä osaat ja mitä haluat oppia.

   Ei ole näin synkkää kuitenkaan. Kyllä tässä ollaan jo oikealla tiellä kohti yksilöllistä oppimista ja yhteisöllistä tekemistä.

  "Tutkijan mukaan rehtorikoulutuksessa tulisikin tarjota valmiuksia siihen, miten koulua kehitetään yhdessä opettajakunnan kanssa."
  • Lähtisin liikkeelle opettajien toimintakulttuurin muuttamisesta eli opettajankoulutuksesta. Rehtorit ovat (entisiä) opettajia. Jos opettajat muuttuvat, rehtorit menevät siinä mukana. Toki meitä vanhoja pieruja voi kouluttaa myös (Siperia opettaa?) 

  "Tutkimusta varten haastateltiin rehtoreita 14 koulusta."
  • Pieni otos, mutta tapaustutkimukset kertovat usein eniten siitä, mitä kannattaisi ajatella tarkemmin.

  Ja lopuksi: 
  Aivan älyttömän mielenkiintoinen aihe. Koulua ja sen toimintakulttuuria kannattaa tutkia ja kehittää. Niin yliopistossa kuin jokaisen open/reksin tänään kohdallaan. 

  P.S. Kirjoitin tämän työaikana, koska tämä on minun työtäni. Jaan tämän linkkinä omalle opettajakunnalle. 

lauantai 13. syyskuuta 2014

Tajuan kaiken, osaan kaiken, tilanne on hallinnassa

Suuri(n?) osa koulun ongelmista nousee siitä aivojumista, että opettajan pitää oman hallinnan tunteensa ylläpitämiseksi laittaa kaikki tekemään samoja asioita samaan aikaan. 

Sillä kyvyllä ei ole suurtakaan käyttöä koulun lisäksi kuin kiinalaisessa aamuvoimistelussa (jota en kyllä tunne).
Yksi määrää muuta odottamaan, 
että vastentahtoisin on valmis aloittamaan 
- ja päässyt loppuun. Vai: 


Jokainen alkaa harjoitella sitä mitä ei vielä osaa, 
yksi auttaa ja opastaa.


(edit: ja toki, jokainen oppii, jokainen opastaa, kaikki ovat yhdessä enemmän kuin kukaan yksin.) 

loppuun linkki: 

lauantai 6. syyskuuta 2014

Kirje sivistysvaliokunnalle 9.9.2014 kokoukseen

Sivistysvaliokunnalle


Kun käsittelette tekijänoikeuslain muuttamista koskevaa aloitetta toivon, että huomioitte nämä:

 • Nykyisin todella moni opettaja rikkoo lakia ja näyttää nettivideoita opetuksessaan. He eivät useinkaan riko oikeuksien omistajan oikeutta, vain Suomen lakia.
 • Jos opettaja maalaisjärjellä toimien tietoisesti rikkoo lakia, se ei ole terve tilanne.
 • Jos videoita ja muutakin nettimateriaalia ei voida Suomessa käyttää muun maailman tapaan, kouluinstituutio ajautuu uskottavuusongelmaan: tieto on olemassa, mutta sitä ei saa käyttää.
 • "Tekijänoikeuslain tulkinta johtaa helposti siihen, että muiden perusoikeuksien toteutuminen jää ongelmalliseksi tietoyhteiskunnassa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta." -http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/vaitos_tekijanoikeudet-25200
 • suomalaisen yrittämisen mahdollisuudet ovat selkeästi heikommat kuin muiden
Asiaa voi lähestyä kahdelta kannalta - tekijänoikeuslain muutoksella tai sillä, että muutetaan opetustilanne yksityiseksi, mitä se oikeasti jo onkin. Opetus on julkista, mutta oppijan oppiminen yksityistä. Opetustilanne EI ole esitystilanne, vaan ennen kaikkea tilaisuus, jossa kukin oppija omine ominaisuuksineen ja yhdessä muiden kanssa opiskelee - erittäin intiimiä ja henkilökohtaista, yhteiseen luottamukseen perustuvaa toimintaa siis. 

Toivon teiltä halua toimia oppimisen ja tieteen tekemisen edistämiseksi. Kuten kaikki tiedämme, vain niiden varassa luomme uutta toimeliaisuutta ja työtä monenlaisille ihmisille sekä innovaatioita, joiden varassa voimme ratkaista yhteisiä ongelmiamme.

Ystävällisin terveisin,
Mikko Jordman
rehtori ja oppimisen, yhteisöllisyyden ja teknologian geek ("intopiukka" suomeksi?)

@mikkojoo
https://www.facebook.com/Mikko.Jordman
http://lilelibe.blogspot.com
http://protokoulu.fi
http://koodaustunti.fi
http://kuumapop.fi
http://mielikuvituskoulu.fi