maanantai 27. tammikuuta 2014

Jakaminen on se juttu

Jakaminen on se juttu - tiedon, resurssien, osaamisen, hyvinvoinnin. Jakaminen lisää avoimuutta. Avoimuus lisää vapautta. Vapaus lisää luottamusta.  Vaihtoehtokin on,  yksiselitteinen dystopia.

Alla muutama linkki. Mietittänä meillä on se, millainen minä, me, perhe, kylä, kaupunki, Suomi pärjää nyt ja tulevaisuudessa. Ja onko se meiltä pois, meille, vai yhdessä muiden kanssa, kaikkien hyväksi?

Oma mielipiteeni näkyy otsikossa. Mietittäväksi jää mitä se tarkoittaa ja edellyttää oppimisessa ja koululaitoksessa. 

HS 27.1.2013: Entinen pankkiiri avautuu: Pohjaton ahneus ruokkii sijoittajia
Tätähän meille on nyt tarjolla, ei tarvitse tehdä mitään. Ollaan vaan.

HS 27.1.2013: Suuri palomuuri on kunnianhimoinen ja surkuhupaisa hanke
Avoimuuden vastakohta. Näyttää toimivankin. Toinen asia on, kuinka pitkään sillä pärjää, ihan talousellisessa mielessä.

Risto Linturi 16.1.2014: Aineeton arvonluonti ja digitalisaatio
Jos meitä ei uhkaakaan työpaikkojen pako, vaan näkemyksen puute. Ja se, että kun on oma pelivuoro, ei osaa. Pidetään kiinni siitä, missä olemme hyviä. Osaamisesta. 
Selvitetään seuraavaksi, mitä on se osaaminen jota nyt tarvitaan. Ollaan ihan kohta pelivuorossa.

HS 28.1.2014: Espoo kirii keksintökaupungiksi 
Uudenlaista tapaa tehdä yhdessä.

tiistai 21. tammikuuta 2014

Oppimisesta ja opettamisesta

Kävin mielenkiintoisen keskustelun eilen. Teemana oli ohjelmointi, joka ei peruskoulussa ihan ydinasia ole ja lukiossakin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Siksi se oli teemana vapaampi, mutta sai minut miettimään asiaan yleisemminkin.

Pitääkö opettajan olla opittavan asian eli substanssin erityisasiantuntija?

Kysymys on erittäin mielenkiintoinen. Kun puhutaan perinteisestä opetuksesta, opettaja opettaa, itse valitsemansa tai ainakin painottamansa sisällöt, itse valitsemillaan työtavoilla, itse valitsemillaan materiaaleilla. On itsestään selvää, että opettajan on edustettava korkeinta mahdollista substanssiosaamista yhdistettynä oppijajoukon kannalta relevanttiin pedagogiseen osaamiseen. Näin ollen opettajan on oltava substanssiosaamisessaan erittäin korkealla tasolla.  

Nyt puheena oli Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen järjestämä MOOC. Muuttuuko tilanne nyt jotenkin opettajan kompetenssivaatimuksen suhteen? Mietitään.
Mooc on tarkoitettu itseopiskeluun ja kaikki ohjaus on tarkoitus olla saatavissa oppimisympäristön Netbeans, oppimateriaalin ja verkkoyhteisön tuella. varsinaista opetusta ei ole, sillä oppiminen etenee itseohjautuvasti moocin rakenteen mukaan. Silti, kun puhutaan lukioikäisistä ja varsinkin mahdollisista yläkoululaisista, itseohjautuvuus ei koko kevään ja 9 opintopisteen kurssille todennäköisesti riitä.

Mitä siis vaaditaan lähiopettajalta tässä tapauksessa? Itse ajattelen niin, että tarvitaan kiinnostusta aiheeseen, mutta vielä enemmän kiinnostusta oppijoihin. Tarvitaan substanssiosaamista, mutta vielä enemmän ohjausosaamista. Tarvitaan lähiopetusta, mutta vielä enemän yhteisön lähitapaamisisa ja kokemuksellisuutta. Tarvitaan kontakteja tosielämän toimijoihin, esimerkiksi pelifirmoihin tai vastaaviin, jotka luovat merkitystä oppijan tekemälle työlle.

Perinteiselle opettajuudella on oma tärkeä paikkansa, mutta koko ajan syntyy tilausta uudelle, ohjaukselliselle ja ympäristöön aukeavalle, inhimilliselle ja verkostoituvalle opettajuudelle.

Aion siis jatkaa omaa MOOCiani ja aion jatkaa halukkaiden opiskelijoiden lähiohjaajana, vaikka en kovin korkeaa ohjelmoinnin substanssiosaamista edustakaan. Ohjaamisen ja tulevaisuuden taitovarannon hankkimisen osalta pidän itseäni aika osaavana.

Nurmijärven kunnan lasten ja nuorten hyvinvointikysely - ja miten se meillä NYKissä tehtiin!

Tulipa pitkä kirjoitus, mutta kun aiheena on osallisuus, yhteisöllisyys ja nuorten hyvinvointi ja sain tähän liitettyä vielä mobiililaitteet, niin olkoon!

Kunnasta tuli 7.1.2014 tällainen viesti:

"Laittelin joulun alla ennakkotietoa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvästä lasten ja nuorten kuulemistilaisuudesta ke 5.2. klo 8.30-11.00 kunnanviraston valtuustosalissa.

Koska alkuvuosi lähtee varmasti nopeasti vauhtiin kouluissa ja tähän asiaan liittyvä aikataulu on suhteellisen tiukka, niin alla ohjeet tilaisuuteen valmistautumisesta. Toteutus työllistää jokaista luokanopettajaa ja jokaista luokanvalvovaa ryhmänsä kanssa pienen hetken (oppilaskunnan lisäksi), mutta työryhmä toivoo, että asia koetaan tärkeäksi ja siihen on mahdollista hetkeksi paneutua.

 1. Jokainen luokka/ryhmä keskustelee opettajansa (lo/lv) johdolla siitä, mitä lapset ja nuoret käsittävät hyvinvoinnilla (ope kirjaa määritelmät).
 2. Jokainen luokka/ryhmä käy yhdessä opettajansa (lo/lv) johdolla keskustelua siitä mitkä asiat lasten/nuorten mielestä edistävät/uhkaavat lasten ja nuorten hyvinvointia Nurmijärvellä.
 3. Jokainen lo/lv kokoaa (yhdessä luokan/ryhmän oppilaskunnan edustajien kanssa) luokkansa/ryhmänsä keskustelun pohjalta kirjallisen koonnin (kohdasta 2) vietäväksi koulun oppilaskuntaan (määritelmien lisäksi). 
 4. Koulun oppilaskunta käsittelee ja työstää luokkien/ryhmien tuotokset kokouksessaan tämän jälkeen ja koostaa niiden pohjalta koulun yhteisen näkökulman/julkilausuman asiaan. Koulun julkilausuma ja ryhmiltä tulleet hyvinvoinnin määritelmät lähetetään etukäteen allekirjoittaneelle 24.1. mennessä (s-postitse/sisäisessä postissa).
 5. 5.2. tilaisuudessa hyödynnetään koulujen ”julkilausumia” ja tehdään yhteistä suunnittelua siitä, mitkä konkreettiset toimenpiteet tulevaisuudessa edistäisivät lasten ja nuorten hyvinvointia Nurmijärvellä.
Kuljetusaikatauluista tulee lähempänä lisäinfoa. Jokaisesta koulusta odotetaan tilaisuuteen kahta edustajaa (+ ohjaava opettaja). Mikäli teillä on jotain kysyttävää tilaisuuteen tai siihen valmistautumiseen liittyen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä.

Työryhmän puolesta hyviä keskusteluja lasten ja nuorten kanssa toivotellen ja tapaamista odottaen,
Miira


Miira Arminen"

Ihan mahtava juttu!

Otetaan nuoret mukaan oman hyvinvointinsa pohtimiseen ja kehittämiseen. Tehdään se koulussa, missä kaikki nuoret ovat mukana. tehdään se yhdessä opettajien kanssa, niin hekin saavat tiedon oman ryhmänsä ajatuksista. Loistavaa, Miira!

Koska tilanne oli vähän kiireinen ja jaksoluvussa on aina tunnit kortilla, muutin opettajakunnan toiveesta juttua niin, että se saatiin toteutettua oppitunneista tinkimättä. Kun vielä oli kylmää, niin oppilaat saivat bonuksena olla sisällä välitunnin ajan. Tässä minun ohjeeni:OHJEET LV:lle/RO:lle tiistai 21.1.2014 klo 9:35-10:00


LYHYESTI

1. itsenäinen hiljainen kirjaaminen -- 2. laput taululle -- 3. ope lukee laput/ lyhyt keskustelu-- 4. äänestys -- 5. ääntenlasku -- 6. todetaan kolme eniten ääniä saanutta -- 7. a) kuva taulusta b) kerätään kaikki laput  talteen                                                                                                                                                                    

OPE TARVITSET:

 • nippu A4-papereita (n 1-2 / oppilas), mikä vain paperi jossa on toinen puoli puhdas käy.
 • maalarinteippiä tai sinitarraa (PostIt-laput olisi helpompi ja kalliimpi vaihtoehto)
 • JAA  paperit oppilaille ja neuvo taittamaan neljään osaan ja repimään neljään osaan - kunhan on paperilappuja joille kirjoittaa!
 • KYNIÄ lienee oppilaillakin, mikä vain  käy?


Toimintatapa:
 • Kerro ensimmäinen kysymys: 1. Mitä on nuoren hyvinvointi?
 • Ohje: Jokainen kirjoittaa yhden asian / lappu (jos joku haluaa tehdä monta, niin käyttää sitten useamman lapun)
 • Laput laitetaan taululle teipillä/sinitarralla
 • OPE lukee laput nopeasti läpi. Keskustellaan. Samalla voi samalla vähän ryhmitellä niitä, jos haluaa ja ehtii (tärkeää, että ope lukee ne, koska muuten niitä ei huomata eikä noteerata)
 • Jokainen saa käydä ÄÄNESTÄMÄSSÄ 3 ääntä merkitsemällä viivan ko. lappuun
  • saa äänestää kolmea eri, omaa, muiden, laittaa vaikka kaikki äänet samaan
 • KANNATTAA ottaa KUVA taulusta kameralla tai tabletilla :)
 • Lasketaan äänet ja kirjataan ylös 3 eniten ääniä saanutta juttua

 • Kerro toinen kysymys: 2. Mikä +edistää ja mikä -haittaa nuorten hyvinvointia Nurmijärvellä?
 • Ohje:
  • lappuun (+) ja asia, jos EDISTÄÄ
  • lappuun (-) ja asia, joka HAITTAA
 • Muuten mennään samalla kaavalla - laput taululle, ope lukee ne, jokainen saa käydä merkkaamassa äänet

Taustaa: Koko kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys, ei täällä keksitty juttu.  Tavoitteena saada lapset ja nuoret mukaan tämän tekemiseen.

Aiheet 1. Mitä nuoret käsittävät hyvinvoinnilla?
 2. Mitkä asiat nuorten mielestä edistävät/uhkaavat lasten ja nuorten hyvinvointia Nurmijärvellä?

Vaiheet • Tiistaina: Jokainen luokka työskentelee alla olevien ohjeiden  mukaan
 • Tiistaina/keskiviikkona: LV/RO ja luokan luottamusoppilaat  tekevät oman luokan koonnin: tosin etusivun työtavalla se syntyy itsestään!
 • Torstaina/perjantaina: Koulun oppilaskunta käsittelee ja koostaa luokkien tulosten pohjalta koulun yhteisen näkökulman/julkilausuman asiaan.
 • Perjantaina: Oppilaskunnan puheenjohtaja Jonne lähettää 24.1. mennessä (s-postitse/sisäisessä postissa).
 • 5.2. oppilaskuntien yhteisessä tilaisuudessa hyödynnetään koulujen ”julkilausumia” ja tehdään yhteistä suunnittelua siitä, mitkä konkreettiset toimenpiteet tulevaisuudessa edistäisivät lasten ja nuorten hyvinvointia Nurmijärvellä.

Miten jatketaan?

Jo  nyt olen saanut monelta opettajalta oman luokan koosteen sähköpostiini. Mahtavaa on se, että opettajat ovat sujuvasti käyttäneet mobiililaitteita tulosten tallentamiseen - opettajat saivat tabletit käyttöönsä osa syksyllä, osa vasta nyt 7.1.2014. Laitteet ovat siis tosiaan käytössä!

Vastaukset menevät suoraan myös oppilaskunnan puheenjohtajalle Jonne Järviselle. Seuraavaksi oppilaskunnan hallitus koostaa syntyneen materiaalin pohjalta oman kannanottonsa asiaan ja se toimitetaan perjantaina Miiralle.

Ihan mahtavaa! Yhteistoimintaa, osallisuutta, keskustelua, yhteisöllisyyttä, mobiililaitteita, vaikuttavuutta, kansalaisaktivismia, vastuuta. Mitäs sitä voisi rehtori enempää toivoa!


Ja laitan tulokset, kunhan saan niitä vähän koottua, ehkä vasta sitten kun oppilaskunnan yhteenveto on valmis!


torstai 16. tammikuuta 2014

Suomi 31.12.2014

"Vapaavuoren Selkäranka-seminaari mietti Suomen teollisuuden suuntaa"- HS 16.1.2014


Wahlroos teki silppua hallituksesta ja suomalaisen työn kilpailukyvystä HS 16.1.2014Millainen on Suomen tulevaisuus, sitä tuntuvat nyt huolehtivan kaikki.


Suomi 31.12.2014 ver1

Suomessa alennettiin v. 2014 yritysten verokohtelua, jotta Suomeen saatiin lisää sijoituksia ja taloudellista toimeliaisuutta globaaleilla markkinoilla. Pelkkä verotuksen muutos ei riittänyt pääoman tuotto-odotusten nostamiseen. Siksi vähennettiin kaikenlaista yritystoimintaa rajoittavaa sääntelyä. Ympäristölainsäädäntöä mukautettiin nopealla tahdilla kansainvälisten markkinoiden liikeiden mukaan niin, että Suomi oli koko ajan houkutteleva yritystoiminnan kannalta Myös imagoetu oli huomattava, koska markkinat oppivat odottamaan Suomelta jatkuvasti pääoman tuottavuuden kannalta tarpeellisia päätöksiä. Lisäksi työvoimamarkkinoiden oli muututtuva joustavammiksi. Sen vuoksi työehtosopimuksista luovuttiin ja niistä siirryttiin sopimaan kokonaan paikallisesti. Irtisanomissuoja  sopeutettiin kilpailijamaiden tasoon nähden kilpailukykyiseksi.

Vuoden 2014 loppuun mennessä Suomesta saatiin monta merkittävää investointia käyntiin ja lisää oli tulossa seuraaville vuosille. Suomi nousi vuodessa varteenotettavaksi kilpailijaksi nopeasti käynnistettävän tuotannoillisen touiminnan mallimaana. 

Suomalaisten elämä muuttui vuoden aikana paljon. Työllisyys nousi ja työttömyys käytännössä katosi kokonaan. Tähän johti kaksi tekijää. Ensimmäiseksi työpaikkojen määrä Suomessa kasvoi nopeasti ja  tuotannollisissa tehtävissä oli työpaikkoja tarjolla runsaasti. Tämä muutos oli hämmästyttävän nopea, sillä, se käynnistyi pienistä yrityksistä ja näytti olevan laajenemassa suurempiin., kun investoinnit valmistuisivat 2015-2020.  Toinen syy työttömyyden laskuun oli se, että julkisin varoin järjestettävästä työttömyysturvasta oli rakennemuutoksen kautta pakko luopua ja se korvattiin 1 kk muutosturvalla. Tätä pidettiin myös Suomen imagon kannalta hyvänä toimintana eli pakosta ei ollut lopulta syytä puhua.

Sama julkisten palvelujen supistaminen näkyi  muuallakin. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut sopeutettiin käytettävissä oleviin resursseihin ja ne pystyivät tarjoamaan vain kaikkein välttämättömimmän peruspalvelun. Palvelujen järjestämisessä siirryttiin lähes kokonaan yksityisten palvelun tuottajien käyttämiseen, mikä sekin lisäsi taloudellista toimeliaisuutta Suomessa ja teki helpommaksi palvelujen tason nopean sopeuttamisen julkisiin resursseihin.

Yksityinen palveluntuotanto lisääntyi myös moninkertaiseksi, koska ylemmät sosiaaliluokat siirtyivät käyttämään yksityisiä terveys- ja koulutuspalveluita.

Alueelliset ja sosiaaliluokkien väliset erot lisääntyivät hämmästyttävän nopeasti. 

Kaikkiaan voi todeta, että tehdyt linjaukset toimivat hyvin ja päästiin kaikilta osin toivottuihin tuloksiin. Investointien määrä, pääoman tuottavuus ja työllisyysaste kasvoivat merkittävästi. Mietittäväksi jäi innovaatio- ja kehitystoiminnan huomattava siirtyminen muihin valtioihin. Merkillepantavaa oli myös järjestyshäiriöliden lisääntyminen, mikä vaatinee julkisten resurssien suuntaamista sosiaalipalveluista järjestyksenpitoon.

  

Suomi 31.12.2014 ver2

Free - Open - Share - Trust - FAST Suomi

Suomessa pohdittiin 2013-14 vaihteessa suuntaa, koska tilanne oli muodostunut valtion kannalta kestämättömäksi. Puhuttiin paljon ilosta ja intohimosta, mutta tarjotut keinot olivat pääosaksi perinteisiä investointien houkuttelevuutta lisääviä avauksia. Tämä suunta todettiin laajassa kansalaiskeskustelussa Suomen valtion kannalta kestämättömäksi - jos pääoman tuotto-odotuksia parannettaisiin yksipuolisesti, oltaisiin tilanteessa, jossa pääoma kyllä tuottaa, investoinnit vetävät, mutta kansalaisten hyvinvointi joutuu joustamaan kehittyvien maiden hyvinvoinnin  tasolle. Tässä kehityksessä ei nähty sen enempää päätä kuin häntääkään - Suomen etu on suomalaisten eli täällä asuvien etu, ei se että globaalipääoma tuottaa eniten Suomessa, täällä asuvien hyvinvoinnin kustannuksella.

Laajalla poliittisella yksimielisyydellä päätettiin panostaa kehittämiseen, oppimiseen ja elämän laatuun. Ristiriitaiseksi tilanteen teki se, että ilman investointeja suuria teollisuuslaitoksia ja perustuotantoa ei Suomeen voitu saada ja työllisyyskehitys oli siksi erittäin uhkaava kuten myös huoltosuhde ja kuuluisa "julkisen sektorin kestävyysvaje".

Suomen suunnaksi päätettiin valita korkean tason tuote- ja palveluosaaminen, jonka avulla olisi mahdollista pärjätä tuomalla lisäarvoa kansainvälisissä verkostoissa ja muissa maissa tapahtuvaa tuotannolloista toimintaa hyödyntäen. Myös pienimuotoinen korkean osaamisen innovaatio- ja tuotantotoiminta valittiin yhdeksi kokeiltavaksi suunnaksi. Ylipäätään Suomessa päätettiin (paradoksaalisesti) luopua liiasta sääntelystä ja siirtyä kohti kokeilevaa, osaamista kehittävää yhteiskuntamallia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Pidettiin mahdollisena, että tämä saattaisi tuottaa myös suuremman mittaluokan investointeja Suomeen, mutta sitä ei pidetty minään lähtökohtana. Näin kävikin, sillä biotekniikan, clena techin, mobiiliteknologian ja peliteollisuuden sektoreilla Suomen ilmapiiriä, infrastruktuuria ja turvallisuutta arvostettiin korkeimmalle koko maailmassa.

Jo vuoden aikana oli havaittavissa yhä kasvava osaamisen, jakamisen ja yhteistyön kierre. Suomi lunasti uudelleen paikkansa innovatiivisena oppimisen mallimaana. On nähtävissä, että jonkinasteista materiaalisen hyvinvoinnin  laskua tämä kehitys tuotti ja tuottaa jatkossakin. Toisaalta on nähtävissä, että tämä kehitys on muidenkin maiden edessä joka tapauksessa resurssiniukkuden ja muiden nympäristötekijöliden kehittymisen myötä. Tässä mielessä muuhun kuin materiaalisen kulutuksen lisäämiseen perustuva "suomalainen yhteiskunta"*  on sekä taloudellisesti vakaa että hyvinvointia tuottavqa pitkällä tähtäimellä. *rekisteröity tavaramerkki

Suomi näyttää nyt 31.12.2014 erittäin toiveikkaalta, hyvinvoivalta ja iloa täynnäolevalta maalta, jossa hyvinvointi jakaantuu tasaisesti ja kaikkien panos yhteoiskunnan hyväksi, yksilön omat intohimot huomioiden toteutuu parhaiten maailmassa. Tämän onnistumisen Suomi jakaa vielä PISA-menestystäkin innokkaammin kaikkien halukkaiden kanssa.

Tämä on uusi alku.  

Suunnitelmia keväälle 2014

Kirjoitettu 6.1.2014 ja julkaistu tänään 16.1.2014: halusin tuoda asiat ensin nkoulun johtoryhmään.

Olen tässä viime aikoina yrittänyt löytää ja tarkentaa sitä, mihin rehtorin pitää keskittyä: oppilastosjohtamisessa ylipäätään, erityisesti NYKissä ja erityisesti minun. Tässä kirjoituksessa kirjaan niitä näkyville.

Aloitin jo joulukuussa kirjaamalla blogiini muutamia ajatuksiani http://lilelibe.blogspot.fi/2013/12/kevaan-tyoaikasuunnitelmani.html ja http://lilelibe.blogspot.fi/2013/12/koulun-johtamisen-ohjenuora-minulle-nyt.html
Tässä listauksena asioita, joissa aion onnistua

Asenne: "Mitäs tänään voitettaisiin?" (Elina Gerdt)

Ohje: "I love to lead and I lead with love. My purpose is to lead and I lead with purpose."

Matti Vesalan (Tieto) LinkedIn sivulla on tuo otsijkon teksti sekä alla oleva, Hienot ohjeet johtajalle.

...When you are 65 and about to retire you probably review your life and remember some of the leaders you worked with during your career. That day I want to be one of Top 3 Leaders you ever met.
... My greatest passion is seamless and innovative purpose driven leadership that aims at making people feel happy, confident and excited. I love to step up and lead value networks that reach beyond known organizational structures to create value yet unseen!

Suunnitelmaa kevät 2014

Rehtorina tehtäväni on johtaa NYKiä niin, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla kulloisessakin tilanteessa. Itse näen alla olevat asiat nyt keskeisiksi. yhtäältä olen itse asettunut NYKin rehtoriksi ja minun on lunastettava paikkani hyvänä rehtorina jokaiselle. Toisaalta koulun ja oppimisen maailma muuttuu niin vahvasti, että siihen on yhteisönä saatava oma ote.

Jotta NYK voi parhaalla tavalla onnistua kohtaamaan nyt edessä olevat haasteet, tarvitsemme selkeää kuvaa siitä missä nyt olemme sekä siitä mihin haluamme päästä. Tässä tarvitaan jokaisen omaa pohdintaa sekä ryhmissä ja koko yhteisönä tapahtuvaa keskustelua, vuorotellen - kunnes päästään riittävä hyvään yhteiseen käsitykseen toivotusta suunnasta sekä niistä askelista, joilla sitä kohti voidaan lähteä.
Se, jonka itse ajattelen eniten viime aikoina muuttuneen, on osallisuuden näkökulma. Tarvitaan johtajuutta, ei määräämään tulevaa visiota, vaan varmistamaan, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi koko prosessin ajan. Näitä keskeisiä osapuolia ovat koulun kasvatus-/opetusyhteisö, oppilaat ja opiskelijat, huoltajat, kouluyhteisön muut työntekijät. Toinen tärkeä näkökulma on käydä keskustelua ympäröivästä muutoksesta - miten siihen suhtaudumme ja mihin asioihin voimme vaikuttaa. Ja valita niistä tärkeät, joissa haluamme onnistua.

 1. Minä ihmisenä, koulun toimijana, opettajana, oppijana
  1. Oppijana
   1. Mitä minä haluan oppia?
   2. Miten minä opin parhaiten?
   3. Millaista on hyvä oppiminen?
   4. Mitä on omat vahvuuteni tulevaisuudessa eli missä haluan kehittyä?
   5. Missä asioissa voin olla muille hyödyksi?
   6. Missä asioissa hyödyn muista?
   7. Mikä minua innostaa?
   8. Mikä minua harmittaa?
  2. Opettajana
   1. Miten itse suhtaudun ympäröivään kehitykseen, pidänkö sitä toivottuna/ei-toivottuna?
   2. Kuinka todennäköisenä pidän kuvattua kehitystä?
   3. Miten muut yhteisössäni suhtautuvat asiaan?
   4. Miten muut yhteisön ympärillä suhtautuvat?
 2. Me: 
  1. NYT: nykyinen tapa toimia:
   1. Mitä hyötyä siitä on
   2. Kenelle sitä on hyötyä
   3. Milloin siitä on hyötyä
   4. Mitä voimme oppia toisiltamme asiassa?
   5. Kuinka paljon voimme vaikuttaa asiaan?
   6. Kuinka tärkeänä sitä pidämme?
   7. Mitä tehdään jos tehdään?
  2. VISIO: Millainen NYK on, kun kaikki on hyvin ja onnistunut?
  3. OSALLISUUS: Osallisuuden merkitys tuntuu kasvavan koko ajan, ainakin siitä puhutaan paljon. Tätä säädellään normeilla, joihin emme voi vaikuttaa. Toisaalta voidaan pohtia, miten osallisuus ja yhteisöllisyys voivat auttaa NYKiä onnistumaan yhdessä päätetyissä tärkeissä asioissa.  
 3. Johtokunnan ja oppilaskunnan osallisuus
  1. Hyvän oppimisen päivä
   1. Keväällä ennen hiihtolomaa voitaisiin toteuttaa "Hyvöän oppimisen päivä" johtokunnan ja oppilaskunnan yhteistyönä. Ajatuksena olisi toteuttaa hyvin  suunnitellut yhteistoiminnalliset työpajat, joissa koottaisiin oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien ajatuksia siitä, "miten minä opin parhaiten" ja "millaista on hyvä oppiminen"  
  2. OPS- ja muu suunnittelutyö

Asioita, jotka koskevat / tapahtuvat keväällä 2014

 1. E-oppiminen
  1. Opettajien laitteet
   1. lukion opettajilla on SurfaceRT-tabletit
   2. peruskoulun opettajat saavat Asus MemoPad HD7 -tabletit
  2. Opettajien osaamistaso
   1. Laitteet ovat välttämätön edellytys sille, että osaamistaso voi nousta
   2. Se ei riitä, vaan tarvitaan myös ohjauttua oppimista
   3. Oman koulun vertaisoppimisen e-kahvilat käynnistyvät nyt keväällä 2014, joka toinen viikko; aiheet valikoituvat osallistujien toiveiden sekä vetäjien entressien mukaan
   4. Koulutusta selvitetään KuumaTVT :n kanssa. Järjestävä taho voisi olla InnoOmnia.
  3. Oppilaiden laitteet
   1. Lukiossa 1. ja 2. vsk opiskelijoilla on lukioläppärit 
   2. Peruskoulussa on 32 iPad Miniä ja kaksi atk-luokkaa. Niiden käyttö on jo aktiivista ja lisääntynee
   3. BYOD-toimintaa voidaan pohtia: kun koulun laitteita ei ole riittävästi ja toisaalta oppilaat osaavat käyttää omia laitteitaan vain viihdekäyttöön, pohditaan/kokeillaan voidaanko hyödyllistä ja hyvään suuntautuvaa omien laitteiden käyttöä vahvistaa koulussa
  4. E-oppimis- ja -materiaaliasiat
   1. Hankkeet Opus (pk) ja Sähköinen lukio (lu) antavat kokemuksia e-Oppin ja Tabletkoulun materiaaleista
   2. Oppikirjaratkaisut vs määrärahat päätetään yhdessä ja ne määrittelevät muutoksen raamit.

Mikä meitä ohjaa?

Mikä on muuttumassa? Mihin voidaan vaikuttaa, mihin ei? Mihin halutaan vaikuttaa? Mitä lakeja ja määräyksiä? Mitä niissä sanotaan nyt ja tulevaisuudessa?

Alla olevia teemoja pohditaan työryhmissä, jotka ovat kokoonpanoltaan samat kuin koulun tiimit (Tutussa porukassa on helpointa keskustella - turvallisuutta - ja toisaalta samassa kokoontumisessa voidaan käydä myös tiimiasioita läpi - tehokkuutta). Kukin tiimi saa valita itseään kiinnistavan teeman ja perehtyä siihen. Jotta teemat tulevat fiksusti jaettua, tehdään se johtoryhmän laajennetussa kokouksessa jossa mukana on myös jokaisen tiimin edustus. Toki tiimi saa pohtia useampaakin teemaa.
Ja voi olla, että listaan tulee vielä jotain lisää, jota en ole osannut huomioida.
 1. Muutokset koulussa
  1. OPS2016 on tulossa. Jotta voimme osallistua siihen omalle koululle tarkoituksenmukaisella tavalla, selvitetään kevään aikana ylhäällä olevat kohdat minä, me ja visio. Alla on listattu OPH:n jäsennys asiasta linkkeineen:   
   Kevät2014
   Miten perusopetus (ja NYKissä myös lukio-opetus) ja nykyinen opetussuunnitelmamme nyt toimivat? Millaiset ovat mahdollisuudet lisäopetukseen? Entä mahdollisuudet perusopetukseen valmistavaan opetukseen?
   Mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämistarpeemme?
   Mikä opiskelussa on olennaista hyvän oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta? Miten sen pitäisi näkyä opetussuunnitelmissa?
   Tarvitsemmeko uutta osaamista tai koulutusta paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön?
   Miten prosessi olisi hyvä toteuttaa?
   1. http://www.oph.fi/ops2016
   2. työn rakenne (valtakunnallinen, kuntakohtainen, koulukohtainen)
   3. työnjako ja vastuut omassa koulussa
   4. kasvun ja oppimisen jatkumosta huolehtiminen
   5. oppilaiden ja huoltajien osallisuus
    1. http://bit.ly/esiops_lastenkommentit
    2. http://www.oph.fi/download/152164_oppilaiden_kuuleminen_helsingissa.pdf
   6. yhteistyö eri tahojen kanssa
   7. resurssit, tekniset ratkaisut jne.
   8. Perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnosten kommentointi huhti-toukokuu 2014
   9. Mahdollisen paikallisen täydennyskoulutuksen käynnistäminen
  2. Lukion tuntijako puhuttaa juuri nyt kovasti. Alla on linkki tuntijakoluonnokseen sekä asian ympärille syntyneeseen Facebook-ryhmään, jota voi lukea vaikkei Facebookissa muuten olisikaan.
   1. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Tulevaisuuden_lukio.html
   2. https://www.facebook.com/groups/179642665577794/
  3. Perusopetuslain muutos vaikuttaa niin kurinpitoon, oppilashuoltoon kuin osallisuuteen.
   1. http://www.oph.fi/ajankohtaista/101/0/koulurauhan_lakiuudistukset_voimaan_1_1_2014?language=fi&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
   2. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_181_2013_p.shtml
   3. http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2014/01/perinteiset-oppilashuoltoryhman.html?m=1
  4. Toimintaympäristön muutosta pohtivat OPH:n julkaisut ajattelun pohjaksi
   1. http://www.otavanopisto.fi/julkaisut/oppimisen-tulevaisuus-2030
   2. http://www.oph.fi/julkaisut/2011/lukion_tulevaisuus_2030